• ดูแลสินค้า เกี่ยวเกี่ยวเครื่องมือวัด เซนเซอร์
 • ติดต่อประสานงาน พบปะลูกค้าภายนอกบริษัทฯ
 • ให้ข้อมูลและ Support ตัวสินค้าที่ดูแล กับลูกค้า

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing
 • At least 1-5 years experience
 • Excellent communication

23-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Corporate Product, Virtual Databases
 • Degree in Information Engineering/ Computing
 • an aggressive self-starter

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing or Scien
 • Responsible for achieving sales targets
 • Established key customers and expand market

22-Feb-17

 

Applied
 • At least 3 years’ experience in Broadband, Telecom
 • Energetic and initiatives person.
 • Positive thinking and good interpersonal

21-Feb-17

 

Applied
 • Knowledgable license registration new innovation
 • knowledge of FDA laws and regulations
 • Very good command in English.

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.