• วิชาการเกษตร
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เคมีเกษตร

3 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Computer literate in Ms Office
 • 5 year of experience in Product of Non-Life Ins.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • CAD design, Autocad
 • Technical product

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in electrical, mechanical, Indus
 • Improve product to reduce cost (VAVE).
 • Good command in written and spoken English.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาบรรณจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Packaging design, food packaging
 • Packaging innovation, Packaging Technology
 • Commercial Sense, Good in English

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain food products
 • Initiate prototyping of products
 • Ensure legal and regulatory compliance

3 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Food Science
 • Previous experience of business development
 • Experience of sales and R&D in a food

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD, Solidworks ได้
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน และ ตั้งใจทำงาน

11 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • experience as a business development manager
 • Proven sales track record
 • Experience in Storage products

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • Food
 • Assistant Manager

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • nutrition and cooking expertise
 • define the proper normal menu
 • select qualified cooking team based on site needs

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Developer, Merchandiser, Apparel
 • Garment/Textile, Chemical, Patterns
 • Clothing, Product development manufacturing

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in sourcing product, supply chain
 • Good command in english
 • 5 Day working

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

27-Jul-17

 

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Experience in swine and poultry feed

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in finance, marketing
 • Coordinate and develop marketing/promotional
 • Prepares financial analysis

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Trade Finance
 • High energetic, proactive and collaborate

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of product development, marketing
 • Knowledge of mechanical field
 • English writing and speaking skill

26-Jul-17

 

Applied
 • Fresh Food, New Product Development
 • Food Science, Quality. Love to cook
 • Commercial

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • Research & Development Product (Home Appliance)
 • 3-5 years in product development (Home Appliance)
 • Bachelor's degree or higher in Electronic Engineer

26-Jul-17

 

Applied
 • new product development of non-life insurance
 • Applicable practical statistics skills/background
 • Good skill in policy wording in Thai and English

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemical/Electrical
 • Experienced in product design or development
 • Knowledge in PZT theory

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญาตรีสาขา ออกแบบภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelors or advanced degree in Chemistry
 • 5+ years of experience in formulation Cosmetics
 • Chemical Engineering

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Plan
 • Marketing Strategy
 • Mar Com

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • ทบทวนการแข่งขันของตลาด และผลประโยชน์ที่ลูกค้า
 • พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตร

26-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ22-35 ปี
 • ระดับการศึกษาวท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Good command of English
 • Excellent and proven project management skills

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในงานวิเคราะห์ข้อมูลตลาด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ดี

25-Jul-17

 

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 3 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

25-Jul-17

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

25-Jul-17

 

Applied
 • Thai Male or Female, age 35 years old up
 • Degree in Master degree in Marketing ,Business
 • 5 years of management experience in Marketing

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

25-Jul-17

 

Applied
 • Analysing car audio user demands, competitor
 • Bachelor or Master’s degree Business, Engineering
 • At least 3 years experience in the automotive

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering , Manufacturing
 • 8 years working experience in product development
 • Typically 1 year of project or people management

25-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะทางด้านการทำอาหาร และเบเกอรี่
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO / GMP / HACCP

25-Jul-17

 

Applied
 • Mortgage laons
 • Process Development
 • Product Development

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.