• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Insurance product development, Excel skill
 • Assistant manager position, market trends
 • Life, A&H Insurance Business,

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ด้าน คหกรรม หรือ วิทยาศาสตรร์การอาหาร
 • มีใจรักในการทำอาหาร และ มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in business admin
 • At least 1 year experience in office
 • Able to work well under pressure and time

21 hours ago

 

Applied
 • Passionate in fashion, product and market research
 • Strong leadership skills and be a good team work
 • Experiences in Footwear businees is a BIG plus

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Strong knowleadge in Retail Banking products
 • Project Management skill
 • Stroung understanding in Banking System

21 hours ago

 

Applied
 • Leading Food Company in Thailand
 • Convenience transportation (Near BTS)
 • Encourage employee career delopment

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of software marketing/product
 • Knowledgeable in Cloud technology.
 • Good relationship and interpersonal skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manages & coordinates product/services developmet
 • Evaluates suggest & resolves technical feasibility
 • Researches and monitors existing client base

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Researches and monitors existing client base
 • Manages & coordinates product/services development
 • Evaluates suggest & resolves technical feasibility

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business, finance
 • 10 years experience in Banking Business
 • Deep strategic and operational knowledgte of depos

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business, finance,
 • 10-15 years experience in Wealth Product Managemen
 • Business & Marketing Intelligence

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years of experiences in Marketing operation
 • Good communication skills
 • Strong passion in beauty industry

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เคมี หรือ พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขึ้นรูปพลาสติกแบบเทอร์โมฟอร์ม
 • วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

26-Oct-16

 

Applied
 • 7 years of hospital marketing
 • Product management/ business development experiece
 • Knowledgeable in hospital business.

26-Oct-16

 

Applied
 • EXP at least 3-5 years with life insurance
 • Good technical and analytical skills
 • Prophet skill will be a plus

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience in mechanical design
 • especially design programs 2D, 3D, CAD,
 • Japanese language is an advantage.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Over 3 years in product research and development
 • Exp in Food or Bakery business
 • Experience in food sample preparation & trials

25-Oct-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • New graduated are welcome
 • Good communication skill
 • Fluent in Thai and English is preferred

25-Oct-16

 

Applied
 • Exp in Financial Product, Credit product
 • Experience in business development
 • Good command in English language

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Engineering industrial
 • Autocad,Minitab,Catia
 • Good command of both writing and speak English

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Passionate in Marketing & Business Development
 • Be Creative, Versatile & Disciplined Player
 • Unlimited Growth Opportunities +++

25-Oct-16

THB25k - 45k /month

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Familiarity with fabric merchandise or textile.
 • Experience in product design.
 • Development for bags and accessories, fashion.

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree preferably in Marketing, Finance
 • Strong research and analytical skills
 • Excellent written and oral English skills

25-Oct-16

 

Applied
 • Perform product development, pricing, profit test
 • Background in Actuarial or Statistic
 • At least 5 years experience in actuarial

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 - 29
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage the training delivery service of insurance
 • Prepare and manage training deliver services
 • 8 years of experience as Trainer with insurance

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ Small SME
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุม การตรวจสอบน้ำมันปาล์มดิบ
 • ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน
 • ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

24-Oct-16

 

Applied
 • Any degree of Architecture in Industrial Design
 • Experience in marketing, merchandising function
 • Good command in English and computer literacy

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English
 • Test Score ; TOEIC >900 // IELTS > 7 // TOEFL >95
 • Detail- Oriented with high commitment

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Power

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Familiarity with fabric merchandise or textile.
 • Experience in product design.
 • Development for bags and accessories, fashion.

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master in Pharmacy.
 • 1 - 4 years of experience in Pharmaceutical
 • Holding a valid Pharmacist Professional

23-Oct-16

 

Applied
 • Key Position reporting to VP (Technology)
 • High opportunity to learn and for career growth
 • BOI promoted state-of-the-art paint factory in KIZ

23-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม , วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Computer Sciences
 • 1-2 years working experiences in product developme

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

21-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female Age 32 Year or upper.
 • Thai nationality.
 • Bachelor degree or Master Degree

21-Oct-16

 

Applied
 • Legal and law or related field.
 • 3 years experience in Accident & Health, OIC.
 • English (Fluent in Written and Spoken).

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / 22-24 years
 • Degree in Mechanical Engineering or related
 • 0-2 working experience

21-Oct-16

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • วิจัยและพัฒนาอาหารเสริมให้ตรงตาม Concept

21-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.