• ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมปัญหาคุณภาพสินค้าไม่ให้กระทบต่องานลูกค้า
 • support งานด้านต่างของฝ่าย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพ

6 hours ago

 

Applied
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • At least 5 years’ experience in marketing
 • Propose and manage product pricing

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemical/Electrical
 • Knowledge in PZT theory ,suspension and HDDs
 • Experience 5 - 8 years in management level

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree preferably in Marketing, Finance
 • Strong research and analytical skills
 • Excellent written and oral English skills

12 hours ago

 

Applied
 • Research and development of drug formulas
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Pharmacy
 • At least 5 years experience in manufacturing

12 hours ago

 

Applied
 • Product Development And Quality Assurance
 • Food
 • Assistant Manager

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 32
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

12 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age over 35 years old
 • Bachelor or Master Degree in any related fields
 • Have Experience in GMP systems are advantage

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนศ. จบใหม่
 • ได้ปั้นสินค้าจริงๆ ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจนขายจริง
 • เลือกเวลาเข้างานได้ พร้อมของกินในออฟฟิศ !

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years R&D experience in food manufacturing
 • Responsible in developing RTD/UHT product
 • Accountable to laboratory management

22-Jun-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลาด
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก 2 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน

22-Jun-17

 

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

22-Jun-17

 

Applied
 • เขียนและออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิค
 • ปวส. ทางด้านอิเล็คทรอนิค
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • 5-10 years of work experience (minimum)
 • Fluent in English (written and spoken)
 • LCL tariff systems

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Partnership Management
 • Develop creative and effective business dev
 • Payment Product

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree / Master degree
 • At least 3 – 5 years working experienc
 • Good command of English

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years’ experience with Internet & mobile
 • Insight on e-payment market, mobile financial
 • Experience on product sales & marketing

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science
 • At least 5 yrs of experience in beverage industry
 • Good command of English

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • Process Development
 • Retail Banking

21-Jun-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience
 • Experience involving Personal Protective Equipment
 • Good managerial / interpersonal skills

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Architectural Designs
 • Product Development (Condominiums Project)
 • Coordinate the design, project management

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านธุรกิจสิ่งทอ
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

21-Jun-17

 

Applied
 • Identifying new field sales leads
 • Establishing new customers as well as maintaining
 • Locating or proposing potential networking-related

21-Jun-17

 

Applied
 • 3D Printer Experienced
 • Knowledge in Jewellery Manufacturing
 • Management skills

21-Jun-17

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

20-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for driving sales of Electric Drives
 • Checking documents return from logistic
 • Prepare document promtly for billing

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition/Pharma
 • Project Management Field.

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of experience in Cash Management.
 • Proven Project Management practical experience.
 • Good command both spoken and written English.

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Good command of English
 • Excellent and proven project management skills

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 25 years or above
 • Thai nationality only
 • Bachelor’s degree in Actuarial Science

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Taking brand ownership and provide the vision
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Competitive compensation, Full package of welfare

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะทางด้านการทำอาหาร และเบเกอรี่
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO / GMP / HACCP

20-Jun-17

 

Applied
 • Thai Male or Female, age 35 years old up
 • Degree in Master degree in Marketing ,Business
 • 5 years of management experience in Marketing

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good communication, negotiation and presentation
 • Good analytical skill, creative thinking
 • Good command of English

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree or PhD in Biological Engineering
 • 3 years of experience in Product Management
 • Experience in Pharmaceutical production

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.