• ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

7 hours ago

 

Applied
 • Develop Furniture based on market trend
 • Home Decoration item development
 • Manage suppliers, manufacturers

11 hours ago

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

21 hours ago

 

Applied
 • Marketing
 • Computer Sciences, Information Technology
 • software development industry

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male 30 - 35 Years old
 • Diploma and Bachelor's degree of IE
 • Experience 2 - 5 years for Process Innovation

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Consumer Panel data analysis
 • Experience in Category Management in FMCG business
 • Strong leadership, analytical, interpersonal

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 - 29
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Searching, developing, launching new products
 • Implement new products development process
 • Manage future & existing assigned products

21 hours ago

 

Applied
 • Being responsible for new product / new business
 • Conducting new product research & feasibility
 • Providing expertise to the company and building

21 hours ago

 

Applied
 • Degree preferably in Marketing, Finance
 • Strong research and analytical skills
 • Excellent written and oral English skills

21 hours ago

 

Applied
 • Product Development Coordinator
 • Fluent in English
 • Microsoft Excel skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiarity with fabric merchandise or textile.
 • Experience in product design.
 • Development for bags and accessories, fashion.

21 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Finance, economics
 • Experiences in investment filed
 • Investment Consulting (IC) license

21 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาอาหาร/คหกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้าน Bakery
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP

23 hours ago

 

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 5 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถวิเคราะห์ Business Model

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Fashion, Textile
 • 5 years experience in project management

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • -มีประสบการณ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • -มีประสบการณ์ในการบริหารบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • develope innovative concepts, claims, formulation
 • Conducting market research
 • regulatory compliance activities

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย (พ้นภาระทางทหาร)
 • อายุ 22 - 27 ปี / ตาไม่บอดสี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ( วศ.บ. ) สาขาเครื่องกล

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher education in Business Admin
 • 10 years of direct experience in merchandising
 • Conduct market research and analysis

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Industry plant in Rayong
 • Hight benefits
 • Manufacturing #Design #R&D

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Food Science
 • Fluent in English
 • Experience in R&D from Food

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze market needs and competitors' moves
 • Develops new product and enhance existing products
 • Liaisons with various agencies Retail Operation

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

13-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experiences in business development duties
 • Drive the overall in marketing strategic plan
 • retail banking

13-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 8 years in marketing function in hire purchase
 • Detail oriented, good analytical skill

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in business admin
 • At least 1 year experience in office
 • Able to work well under pressure and time

13-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Computer Sciences
 • 1-2 years working experiences in product developme

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร
 • มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทดลองที่โรงงาน

13-Jan-17

 

Applied
 • Being responsible for all new product launch
 • Handling business development for the launching
 • Researching and analyzing market trends & business

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in product development
 • Some experience with SAP, project link.
 • Chinese language will be a big plus.

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Managerial level
 • experience in Cosmetic or Personal care industry
 • Experience with ERP is required

12-Jan-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/การผลิต
 • ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขบัญหา และ Project management

12-Jan-17

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในด้านออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3-5 ปี
 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsibe for collaborating with licensees
 • 3-5 years related professional work experience
 • Proactively manage the local product and packaging

12-Jan-17

 

Applied
 • Degree level or higher in Food Science.
 • 10-15 years R&D experience with Foods Products.
 • Proven experience in leading managing.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Feasibility Study
 • แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop new product prototype & product
 • Continuous lead product improvement
 • Food business/food manufacturing

12-Jan-17

 

Applied
 • บริหารจัดการ / พัฒนาผลิตภัณฑ์เครดิต
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่่อ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

12-Jan-17

 

Applied
 • Degree preferably in Marketing, Finance
 • Strong research and analytical skills
 • Excellent written and oral English skills

12-Jan-17

 

Applied
 • auto insurance product management and development
 • product marketing,auto insurance marketing
 • develop product strategic &tactical recommendation

12-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female age not exceed 30
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

11-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.