• เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านออกแบบเครื่องประดับ และ อื่นๆ
 • มีทักษะการออกแบบด้วยมือ และคอมฯ Jewel CAD

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to promote to management level
 • Fresh gradute / 1-2 years working experience
 • Opportunity to have training at oversea

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience
 • Science based/Food science degree is preferable
 • Salary negotiable

20 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 22 years old up
 • Thai nationality only
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering

20 hours ago

 

Applied
 • At least 2 yrs in merchandiser-development
 • Professional level in English communication
 • Well organized and love challenges

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ค้นคว้า/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(งานกลุ่มยานยนต์)
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ ISO/TS16949:2009

27-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญาตรีสาขา ออกแบบภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

27-Apr-17

 

Applied
 • Male 30 - 35 Years old
 • Diploma and Bachelor's degree of IE
 • Experience 2 - 5 years for Process Innovation

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 3 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

27-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
 • มีความรู้กฎหมายผังเมือง

27-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • 3-10 yrs of Exp in Trading/ Industrial Products
 • Good command of English

27-Apr-17

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปรับปรุงสินค้าเดิมของบริษัทให้ทันสมัย

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged at least 27 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • 3 years of direct experience in merchandising

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • 1 years of working experience in Product Developme
 • High energetic, proactive with good interpersonal

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องสำอางค์หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางค์จะพิจารณาก่อน

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in fashion design
 • Knowledge of fashion accessories materials
 • Knowledge of fashion accessories costing

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • Debit card
 • Banking business

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical Engineering
 • least 2 - 4 years experience
 • Openess, creativity

26-Apr-17

 

Applied
 • Experienced in Life Insurance or Broker.
 • Formulate and sales strategy and target for sales
 • Fluent in English (both written & spoken)

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านงานจิวเวอรี่มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถทำ CAD DESIGN ,MASTER,WAX,SAMPLE ได้ดี
 • ไม่จำกัดเพศ/อายุ

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female age over 25 years old
 • Over 3 years exp. in QC or Product development
 • 25,000 - 60,000 THB + Bonus, Visit oversea factory

26-Apr-17

 

Applied
 • Extensive experience in Commercial buying
 • Extensive marketing experience
 • Understanding of Thailand’s Retail business

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Conduct technical reviews with customer
 • Conduct technical reviews with tool and die maker
 • Conduct technical reviews with Manufacturing

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • ละเอียดรอบคอบ เเละมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ทางสายงานเสื้อผ้าเเฟชั่นจะพิจารณาเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • Pharmacist Professional Certificate
 • Knowledge of current regulatory guidelines
 • Pharmaceutical Research and Development

26-Apr-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • ช่วยงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัฑ์ในห้องแลป
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม.6
 • สามารถคิดเลขได้ อ่านภาษาได้

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

26-Apr-17

 

Applied
 • เขียนและออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิค
 • ปวส. ทางด้านอิเล็คทรอนิค
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายกองทุน
 • ดำเนินการจัดทำ Sale kit สำหรับกองทุนรวม
 • ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Development, Furniture
 • Sourcing factories globally
 • Developing and sourcing new products

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree preferably in Marketing, Finance
 • Strong research and analytical skills
 • Excellent written and oral English skills

26-Apr-17

 

Applied
 • 4 years of experience in product development
 • Degree or higher in Marketing, Product Development
 • Male / female, aged 27- 33 years old

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • development and execution of new products
 • organizing of all approved proposed new product
 • Communicating with factories the product

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in SaaS / Business Development
 • Passion to build the digital product globally
 • Work with great & sincere team to growth together

25-Apr-17

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Product Developent in Food SEAA
 • At least 5 years of experience in R&D
 • Project leader

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors degree or higher in pharmaceutical
 • Experience in Health-Beauty products development
 • Strong leadership and managerial skills

25-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of experience in mutual fund or financial
 • Degree in Business Administration
 • understanding of regulatory issues in the mutual

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Administra
 • 7 years marketing experience in Life/Non Life
 • Good interpersonal relations and good communicatio

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • travel product development
 • travel product design
 • travel product maintenance

24-Apr-17

 

Applied
 • Prominent and successful brand in market
 • Responsible for Full Product Dev't Life Cycle
 • Global Health Food Company

24-Apr-17

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มไก่แปรรูป
 • ประสบการณ์ R&D ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.