• ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สร้างสรรค์และผลิตงานสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้าน Creative รายการทีวี
 • เขียนสคริปต์รายการ และดูแลการถ่ายทำ

13 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Drive key Business Metrics
 • Design & Develop features

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, 28 years old or over
 • 2 - 6 years’ experience in Event Production
 • Good command of written and spoken English

23 hours ago

 

Applied
 • Manage projects with new and existing clients.
 • Ongoing communication is required with the market.
 • Fast learner, excellent time management skills.

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง จบปริญญาตรี-โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีแนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่น
 • มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นเยี่ยม

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Event, Organizer อย่างน้อย 2 ปี
 • ควบคุมดูแล Project Event ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถเขียนทำ Sequence งานและรันคิวหน้างานได้

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การวางแผนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ในระดับดี
 • วางแผนและพัฒนาธุรกิจ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in communication arts, Mass Com
 • Experience of creative idea generation
 • Effectively collect art materials for output

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
 • มีจรรยาบรรณและจริยธรรมของสื่อต่อสังคม

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 25 - 40
 • Bachelor Degree in any related fields
 • Have working experience in Digital Advertising

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 years of experience in entertainment business
 • Excellent management skill and very creative
 • Lead the role of trend

30-Nov-16

 

Applied
 • Producer / Project Executive
 • Experience 1-5 years
 • Producer/Project Executive (Event Organizer)

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in Journalism, Media, Comm
 • Thai spoken language preferred
 • Salary Range is between THB 53k - THB71k per month

08-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.