• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Fast growing e-commerce company (online travel)
 • International environment: 65 nationalities
 • Great location: Offices at Central World

24-Feb-17

 

Applied
 • Passion for foreign news
 • Read & write Thai, fluent English
 • Competitive Salary

23-Feb-17

 

Applied
 • ชาย หรือหญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
 • มีความรู้ด้านการจัดงานอีเว้นท์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีเทคนิคในการวางแผนงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีภาวะผู้นำ ควบคุมและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามแผน
 • มีความรู้ความชำนาญในตำแหน่งงานและงาน Event ต่างๆ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher in Communications
 • Age between 25-30 years old
 • Working closely with Art-Director in Pre-Post

21-Feb-17

 

Applied
 • ผลิตรายการโทรทัศน์
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิก
 • มีความคิดสร้างสรรค์

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง จบปริญญาตรี-โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีแนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่น
 • มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นเยี่ยม

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับทีม Production เพื่อสร้างรายการ
 • ควบคุมคุณภาพทีมผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพ
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสปอนเซอร์รายการ

20-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานและเป็นตัวกลางระหว่าง AE และทีมงาน
 • จัดเตรียมงาน, ควบคุมการผลิต และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความเชี่ยวชาญในสายงานควบคุมการผลิต

20-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตละคร การถ่ายทำและตัดต่อ
 • ประสานงานกองถ่ายรายการ
 • ดูแลงบประมาณการผลิตรายการ

31-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.