• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Ensure an accurate specification of requirement
 • Compile marketing plan and sale plan to do stock
 • Place orders and submit promotion, new product

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • รับผิดชอบการจัดหา และจัดซื้อ/จัดจ้าง

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านโลจิสติก,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป, ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีความรู้ด้านภาษาจีน รับพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good communication and negotiation skill
 • Can work under pressure
 • Good command in English and Thai

16 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบราคา,เปรียบเทียบราคา,เจรจาต่อรองราคาสินค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • จัดทำใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามใบขอซื้อ
 • เพศ หญิงอายุ 20-32 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms Office

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Age not over 30 years old
 • Good command of English

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

19 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

19 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป / พูดเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักในงานจัดซื้อ และการประสานงาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 8-15 ปี
 • Purchasing ฝ่ายจัดซื้อ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Working day: Mon. - Fri.
 • Management Level
 • Health / Dental Insurance

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male only
 • 26-30 years old
 • Professional experience in Automotive parts

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง ประสบการณ์ อย่างต่ำ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานซัพพลายเออร์
 • ออก PO
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายงาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Transmission, Network System, telecommunication
 • Purchasing and Supply Chain Management
 • neogotiation

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 3-5 years working experience

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สั่งซื้อสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Female ,Thai Nationality
 • Good command of both written and spoken English.
 • Previous experience as buyer will be an advance.

09-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

09-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
 • เจรจาต่อรองราคา

09-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ประสบการณ์ด้านงาน Retails หรืองานด้านการจัดซื้อในธ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female / Age 25 - 32 years old
 • Experience in purchasing, import-export
 • Good English skills both spoken and written

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Engineering, Economic
 • 1-3 years experience in Procurement
 • Familiarity and skill with the tools of Strategic

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Procurement and Network Contracts , legal
 • counsel , changes , issuance , legislations
 • drafting and legal and agreements an

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Overseeing purchasing costs in the IT.
 • At least 7 years’ experience in IT procurement.
 • Good command of English.

09-Dec-16

 

Applied
 • More than 10 years of experience in marketing
 • Participating in drawing up the procurement strate
 • Analysing the developing trends of retail

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English
 • Good Management
 • Good Organization

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Procurement Bidding Transportations
 • Effective English communications
 • Good negotiation skills

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงาน คีย์ข้อมูล เรียนรู้งานจัดซื้อ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

09-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านนำเข้า

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อ
 • วิศวกรรม
 • จบใหม่

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or equivalent in Business Admin
 • two years of experience in the field procurement
 • Experience in the usage of computers

09-Dec-16

 

Applied
 • Procurement, Import, Export, Freight Forwarder
 • Engineering, Customs clearance, shipping
 • Japanese N2 or higher

09-Dec-16

 

Applied
 • min 3 years of experience in project procurement
 • Strong negotiation skill and well organized
 • Expereince in SAP is a plus

09-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female Age more 30 Years old.
 • Graduated in Bachelor in relevant fields
 • Good spoken and written English

09-Dec-16

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช./ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ การตลาด

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-45 ปีขึ้นไป
 • ม.6 ปวช. /ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลด้านการจัดซื้อ, คัดเลือก, เปรียบเทียบ
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อด้านธุรกิจ : ก่อสร้าง

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการเจรจา

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Procurement officer, Purchaing officer, Admin
 • Good communication in Thai and English
 • Excel, PowerPoint, SAP

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.