• เพศชาย-หญิง อายุ 35-48 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • 5 working days (Mon - Fri)
 • Performance Bonus
 • Max. Annual Leave 10 days/year (under condition)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ / บัญชี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณและด้านจัดซื้อ 7 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • ต้องการด่วน!
 • สวัสดิการดีมาก
 • บริษัทมั่นคง

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 35- 45 ปี /มี Self Motivate
 • การศึกษา MBA หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จัดซื้อก่อสร้างหรือด้านอสังหาริมทรัพย์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , ทักษะในการต่อรอง
 • มีความรับผิดชอบ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน Supply Chain 5 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานต่างประเทศ

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • วางแผนจัดซื้อ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 6 years’ experience in Trading
 • Communicate effectively in English and Japanese N2
 • Supplier Management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

12 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality Male / Female, age 24 - 30 year
 • Bachelor Degree in any related field.
 • 0 - 5 years’ experience in Purchasing from manuf

13 hours ago

Salary negotiable

Applied

PROCUREMENT ENGINEER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • degree in Mechanical, Mechatronic, Electrical
 • experience 1-3 year in Purchase Engineer
 • Competent knowledge of English & Computer

13 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดโดยเฉพาะ Consumer Market
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองสูง
 • กระตือรือร้น ละเอียดถี่ถ้วน ซื้อสัตย์ ขยัน

17 hours ago

 

Applied
 • ผ่านงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์งาน Garment
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ พอใช้-ดี

17 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word , Excel และอื่นๆ ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้คล่องแคล่ว

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Camera, Accessories products, Merchandiser
 • IT, mobile, apple products.
 • good in English, good computer skills.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาตามที่ได้รับข้อมูล
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

22 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • >3 years of experience in Materials Planning
 • Good negotiation skill

22 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อกระดาษและเศษกระดาษ
 • เพศชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business
 • Mininum 5 years of experience in purchasing
 • Knowledge of procurement concepts, process

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 -38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา

22 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หา Supplier ใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เจรจาต่อรองด้านราคา

22 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ

22 hours ago

 

Applied
 • Working 5 days / Week
 • Purchase project, create PM for annual maintenance
 • Experience in negotiating a good bargain.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาและคัดเลือกผู้ขายบรรจุภัณฑ์
 • ติดต่อและประสานงานกับผู้ขายบรรจุภัณฑ์
 • ติดต่อและประสานงานกับ โรงงานผลิตในเครือ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Devise and use fruitful sourcing strategies
 • Discover profitable suppliers
 • Negotiate with external vendors

22 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

22 hours ago

 

Applied
 • 1 Year experience in purchasing
 • Good command in English
 • Good skills in communication, negotiation

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's degree of Engineering
 • 8+ years of experience in Procurement

22 hours ago

 

Applied
 • Coordinate supplier contract renewals
 • Establish formal arrangements with suppliers
 • Purchase from approved vendors a range of goods

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least3 years of experience in Sourcing function
 • English communications
 • Understand ISO

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาสินค้า
 • สำรวจตลาดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี -ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือหญิง - อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดงาน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • งานธุรการบุคคล งานด้านจัดซื้อ จัดหาสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

22 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in engineering, construction
 • Male, aged 30-45 years old
 • 7 - 10 years in the foods industry

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีไหวพริบดีเรียนรู้งานเร็ว
 • ขับรถได้สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ปฏิบัติงาน จ - ศ และสลับ ส เว้น ส ได้

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน จ - ศ และสลับ ส เว้น ส

22 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • 3-5 years in direct experiences
 • Strong negotiation skills with proactive

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

22 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Procurement
 • Strong communication and negotiation skill
 • IT Procurement background is an advantage

22 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน และ Ms Office ได้ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.