• ติดต่อประสานงานภายในองค์กรณ์และ Vendor คู่ค้า
 • ติดต่อ Vendor คู่ค้าในการสั่งซื้อ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์เบื้องต้น

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

18 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานที่ท้าทาย

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • Proficiency in English and Thai is a must.
 • Some proficiency in Microsoft Office packages
 • Hardworking and responsible.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ SUPPILER
 • สรรหา SUPPILER รายใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ SPEC ที่ระบุในใบจัดซื้อ

18 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อ เช็คราคา เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา

18 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า
 • เพศชาย / หญิง วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,

18 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in procurement/sourcing.
 • Good command of English.
 • Proven ability in negotiation and compliance.

18 hours ago

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการวางแผน, ตรวจสอบ, เทียบราคาวัตถุดิ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • วส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี
 • วางแผน สั่งซื้อ ต่อรองสินค้า Raw Material
 • ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสินค้าให้ตรง

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality Male / Female, age 24 - 30 year
 • Bachelor Degree in any related field.
 • 0 - 5 years’ experience in Purchasing from manuf

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอก รวมถึงงานเอกสารต่างๆ

23-May-17

 

Applied
 • 1-2 years purchasing experience is an advantage
 • Confident telephone manner
 • Strong command in English

23-May-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Min.1-2 years direct experiences in Procurement
 • Send out /Follow up TPO letter to all suppliers

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

23-May-17

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถประจำโรงงานที่นครปฐม

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ เพื่อจะเติบโตเป็นผู้บริหารได้

23-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Three years in manufacturing procurement
 • Good command of English

23-May-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality
 • 3-5 years experience in procurement / import
 • Degree or Master degree in Business Administration

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field, Diploma
 • 1 years or less in Purchasing, Admin, Engineer
 • Experience for a manufacturing, Fresh graduate

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Select suppliers and issue RFQ
 • Analyse the supplier quotations
 • Work with suppliers and propose ideas

23-May-17

 

Applied
 • จัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์เพื่อการจำหน่าย
 • ประมาณการและวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเพื่อจำหน่าย
 • จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

23-May-17

 

Applied
 • เจรจาต่อรอง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

23-May-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการผลิต
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
 • สั่งซื้อและสั่งทำสัญญา

23-May-17

 

Applied
 • 3 Years Experience in Purchasing
 • Experience in Garment Factory
 • Purchasing officer with long experience

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า
 • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่าย
 • จัดทำ Appplication เพื่อชำระสินค้าต่างประเทศ

22-May-17

 

Applied
 • ติดต่อ Supplier ต่างประเทศ
 • จัดซื้อต่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษ

22-May-17

 

Applied
 • Provides analytical support for procurement
 • Order following up including delivery
 • College or above with major in Business Administra

22-May-17

 

Applied
 • ติดต่อจัดซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับจัดซื้อ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • จัดซื้อซื้ออะไหล่ช่าง

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Enquiry processing, Material Sourcing
 • Procurement and delivery management.
 • Good command of written & spoken English.

22-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลสายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำ REPORT การซื้อ จัดทำ REPORT STOCK
 • ขอเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.