• ดูแลรับผิดชอบงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ได้ดี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ ในธุรกิจอสังหาฯ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสั่งซื้อสินค้าของบริษัท
 • ติดตามสินค้า
 • รายงานรับสินค้าประจำวันและงานที่รับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า
 • เพศชาย / หญิง วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส.- วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
 • มีประสบกาณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in BBA.
 • Good command of English
 • Age: not over 25

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึนไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • experience in purchasing in factory.
 • experience in Sourcing.
 • Good command of spoken and written in English.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Enquiry processing, Material Sourcing
 • Procurement and delivery management.
 • Good command of written & spoken English.

23-Jun-17

 

Applied
 • aged 25 - 30 year
 • Having 3 years of work experience in Procurement
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิขั้นตํ่าป.ตรี
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ1ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจรณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในการซื้อวัตถุดิบอาหารทะเล

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • Female/Male age between 22-35 years old
 • University graduate in Any filed
 • Good relationship and team player

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1ปี ขึ้นไป
 • รักงานบริการ
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารจัดซื้อเพื่อขออนุมัติใช้ในโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลสายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำ REPORT การซื้อ จัดทำ REPORT STOCK
 • ขอเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1

23-Jun-17

 

Applied
 • ขอซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ระดับ ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • Ensuring that requests are processed for procuring
 • Obtaining approval strategic sourcing organization
 • Establishing procedures to select local suppliers

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์เพื่อการจำหน่าย
 • ประมาณการและวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเพื่อจำหน่าย
 • จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

23-Jun-17

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22-Jun-17

 

Applied
 • Experience in procurement and purchasing
 • Experience in administrative and coordinnating
 • Good command in computer and Microsofe office

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1-3 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะการเจรจาต่อรอง

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering or related fields.
 • At least 3 years direct working experience.
 • Goal achievement, responsibility, adaptability

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้าด้านความงามอย่างน้อย 4 ปี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Procurement/purchasingOfficer
 • จัดซื้อ
 • พนักงานจัดซื้อ

22-Jun-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • New graduated is welcome
 • Experience in 1 year up in Purchasing, Cost
 • Good command of English.

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 1 year experience
 • Good Command of English
 • Work as a Team

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

THB10k - 16k /month

Applied
 • จัดซื้อ
 • จัดจ้าง
 • จัดซ่อม

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ด้านการบริหาร หรือการตลาด
 • จัดซื้อสินค้างานวัสดุก่อสร้าง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ด้านงานก่อสร้าง

22-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) และส่งแฟกซ์ให้บริษัท/ร้านค้า
 • เปรียบเทียบและต่อรองราคา ตามรายการความต้องการ
 • บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ

22-Jun-17

 

Applied
 • สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

22-Jun-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • จัดหา Supplier เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาผลไม้สด

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศีกษาระดับปวส.-ป.ตรี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

21-Jun-17

 

Applied
 • ติดต่อจัดซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.