• เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

19 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ป.ตรีัขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year’ experience in Trading
 • Able to communicate effectively in English
 • Good at Excel

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
 • จัดหา Suppliers รายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ฯ ทั้งระบบ

21-Apr-17

 

Applied
 • Translate the requirements into procurement
 • Carry out material available analyses to arrange
 • Plan of simple operational procurement processes

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35
 • เปรียบเทียบราคา การสั่งซื้อ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

21-Apr-17

 

Applied
 • Major in Business or Information Technology
 • Analyze historical information
 • Develop plans for specific business initiatives

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • (Negotiate / Sourcing / Pricing)
 • Male or Female, Thai Nationality.
 • Required TOEIC score at least 550 or JLPT Level 4

21-Apr-17

 

Applied
 • Excellent English
 • Good Management
 • Good Organization

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ป.โท สาขา เคมี หรือ สาขาท
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • Provides analytical support for procurement
 • Order following up including delivery
 • College or above with major in Business Administra

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท
 • สามารถทำงาน จันทร์-เสาร์ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • คัดเลือก/สรรหาผู้ผลิต และเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ ไมน้อยกว่า 2 ปี
 • จัดทำรายงานการจัดซื้อ

21-Apr-17

 

Applied
 • Merchandising function would be preferred
 • Good command in Chinese-Mandarin would be advant
 • Minimum 3 years’ direct experience in home furni

21-Apr-17

 

Applied
 • Indirect Procurement
 • Procurement in HR, IT, Sales & Marketing
 • Purchasing

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • จัดหาซัพพลายเออร์(ทั้งในและต่างประเทศ)
 • เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการทำงานจัดซื้อ 1-2 ปี

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดซื้อ จัดจ้างทั้งระบบ คัดเลือกผู้ขาย การเจรจา

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์, การบริหารจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in BBA.
 • Good command of English
 • Age: not over 25

20-Apr-17

 

Applied
 • จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

20-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขี้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความรับผิดชอบ และความละเอียดรอบคอบ

20-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า
 • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่าย
 • จัดทำ Appplication เพื่อชำระสินค้าต่างประเทศ

20-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานจัดหาหรือธุรกิจกระดาษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานได้จะได้รับการพิจารณ
 • มีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 25-40

19-Apr-17

THB10k - 13k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน2 -3 ปี ในตำแหน่งจัดซื้อ
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Apr-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • 2-5 years experience
 • Purchase relevant IT and networking product
 • sourcing,cost reduction,negotiation

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหา Supplier และต่อรองราคา
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการสั่งซื้อ และติดตามการส่งมอบ

19-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า
 • ต่อรองราคาสินค้า

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ หรืองานจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรกิจเสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • order and control delivery schedule of Automation
 • ประสบการณ์ทางด้าน Industrial Manufacturing
 • To maintain procurement system data

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ

19-Apr-17

 

Applied
 • 2 year experience in procurement systems
 • Ability to perform project and time management
 • Good command of spoken & written English

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.