• บันทึกรายการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละเจ้า
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 32 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานจัดซื็อ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ บุคคลลิคดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน และ Ms Office ได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

5 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดใบขอซื้อ
 • ต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย เปรียบเทียบราคา
 • จัดทำสัญญา หรือ ข้อตกลงกับผู้ขาย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานจัดซื้อของบริษัท
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1- 4 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • จัดหาราคาและจัดซื้อสินค้าให้ตรงสเปค
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

5 hours ago

 

Applied
 • บันทึกรายการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละเจ้า
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

04-Dec-16

 

Applied
 • Business administration, management ,Agriclutural
 • purchasing/trading atleast 3 years
 • logistic management/risk management in agriculture

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป / พูดเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักในงานจัดซื้อ และการประสานงาน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สั่งซื้อสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 3-5 years working experience

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female ,Thai Nationality
 • Good command of both written and spoken English.
 • Previous experience as buyer will be an advance.

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
 • เจรจาต่อรองราคา

02-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ประสบการณ์ด้านงาน Retails หรืองานด้านการจัดซื้อในธ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female / Age 25 - 32 years old
 • Experience in purchasing, import-export
 • Good English skills both spoken and written

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักการบริการ

02-Dec-16

 

Applied
 • Excellent English
 • Good Management
 • Good Organization

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านนำเข้า

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อ
 • วิศวกรรม
 • จบใหม่

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานฝ่าย Marketing เพื่อสั่งซื้อนาฬิกา
 • ดูเรื่องการนำเข้า
 • ตรวจสอบสินค้า

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • อายุ 20 -30 ปี

02-Dec-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น
 • จัดซื้อและจัดหาวัสดุเข้าโครงการ
 • เปรียบเทียบราคา คุมราคางาน,วัสดุ

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • 2 - 3 years working experience in procurement
 • Good attitude

01-Dec-16

 

Applied
 • Purchasing Officer
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

01-Dec-16

 

Applied
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
 • ประสบการณอย่างน้อย 1 ปี
 • สั่งซื้อเหล็กรูปพรรณ,งานสั่งทำ,งานระบบNGV

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Electrical/ Mechanical/ Industrial
 • 3 years working experience in sourcing
 • Knowledge of Import - Export, oversea purchasing

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ด้านการตลาด การโฆษณา
 • จัดซื้อ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบตามใบ PR
 • ควบคุมและติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาเพื่อเสนอซื้อ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษา: ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • มีความสามารถด้านการจัดหา ต่อรอง ลดต้นทุนของบริษัทฯ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

01-Dec-16

 

Applied
 • วางแผน จัดซื้อ ติดตาม และ ประสานงานกับ Supplier
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO BRC

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ1-3ปี
 • ติดต่อ/จัดหาซัพพลายเออร์ เพื่อรับผลิตสินค้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.