• สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย (Supplier)
 • เพศหญิง / อายุ 22-25 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0 -1 year
 • Good in English communication
 • Procurement Functional, Import / Re-Export

10 hours ago

 

Applied
 • Devise and use fruitful sourcing strategies
 • 2-3 years experiences in procurement
 • Experience in import/export or Forwarding Company

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

10 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการพิจารณาใบขอซื้อ และคัดเลือก เปรียบเทียบ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อตั้งแต่ 3 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

10 hours ago

 

Applied
 • 2 year experience in procurement systems
 • Ability to perform project and time management
 • Good command of spoken & written English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years’ experience in a buyer / purchasing role
 • Good command of English and Negotiation Skill
 • Knowledge of Purchasing System

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหาร หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี อายุไม่เกิน 32
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office ได้ดี

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ด้นจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • 5 working days (Mon - Fri)
 • Performance Bonus
 • Max. Annual Leave 10 days/year (under condition)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree on General Management, Food Science
 • Experienced in purchasing for food industry
 • Age, not less than 25 years old

18 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้
 • วุฒิ ปวส.จนถึงระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์
 • มีความสามารถในการจัดหา Supplier

20 hours ago

 

Applied
 • Experience at least 1-2 years in oversea purchase
 • Understanding basic of import and export part
 • Good command of spoken and written English.

23 hours ago

 

Applied
 • มีไหวพริบดีเรียนรู้งานเร็ว
 • ขับรถได้สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อ
 • จัดซื้อต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ 3 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักการบริการ

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3-5 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

21-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • ประเมินผลผู้ขาย

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ได้ดี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ ในธุรกิจอสังหาฯ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด จัดซื้อ
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ติดต่อ Supplier

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การนำเข้า, การส่งออก และจัดซืือ
 • มีความรู้ด้านพิกัด, ภาษี, ข้อยกเว้นภาษีนำเข้า

21-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • New Graduates are welcome
 • Bachelor’s Degree in Engineering, Business
 • Automotive Industry

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
 • รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อ
 • สามารถจัดทำเอกสาร นำเข้า/ส่งออก ( Shipping )

21-Feb-17

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • 1-2 years experience in purchasing or procurement
 • Issue simple purchase order for local purchasing

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

21-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้
 • กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เจรจาต่อรองกับ Supplier ในด้านราคา และคุณลักษณะ

21-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ประสบการณ์ด้านงาน Retails หรืองานด้านการจัดซื้อในธ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และอดทน
 • รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารดี มีไหวพริบดี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อสำหรับงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

20-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งติดตามสินค้า
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ มาอย่างน้อย 3 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท
 • สามารถทำงาน จันทร์-เสาร์ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • สวัสดิการวันหยุดประจำปี ประกันสังคม
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เปิดP/O เจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า ตรวจรับสินค้า
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส-ปริญญาตรี

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • Toeic 550 คะแนน ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • Lead the proposal development process for Event
 • Qualify new opportunities through strategic
 • Act as destination resource, as appropriate

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business
 • 1 - 2 year experience in overseas purchasing
 • Set procurement plan to conform company policy

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

20-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

20-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics Management
 • 1-2 years expeience in customs document managemen
 • TOEIC Score 450 up

20-Feb-17

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

20-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและสั่งซื้อสินค้าใน category ที่มอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้าน Food, Manufacturing of Food
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากลยุทธ์ในการจัดซื้อ

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.