• จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ในระดับดี

2 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ตรวจสอบราคา,เปรียบเทียบราคา,เจรจาต่อรองราคาสินค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • จัดทำใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน จัดซื้อ ติดตาม และ ประสานงานกับ Supplier
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO BRC

14 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration
 • Strong analytical, problem solving
 • High responsibility and willing to work hard

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ1-3ปี
 • ติดต่อ/จัดหาซัพพลายเออร์ เพื่อรับผลิตสินค้า

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Purchasing, Import, Export function.
 • Issue invoice, delivery note, check credibility.
 • Good command of written and spoken English.

14 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ และโปรแกรม Express

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ
 • มีทักษะงานด้านการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้

14 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับบริษัทคู่ค้า และพนักงานของบริษัท
 • งานเอกสารการขายทั้งภายในและภายนอก
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้บ้าง (เป็นครั้งคราว)

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • 2-3 year exp. with freight forwarding/shipping
 • Good command of spoken and written English

14 hours ago

 

Applied
 • experience in sourcing / purchasing / planning
 • experience in freight forwarding/shipping service
 • good negotiation and data analytical skill

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • Toeic 550 คะแนน ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

14 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านนำเข้า

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความมรู้ในงานจัดซื้องานก่อสร้างและงานวิศวกรรม

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบกับโครงสร้างราคา
 • ศึกษาและทบทวนขั้นตอนการทำงานในกระบวนการจัดซื้อ
 • ศึกษาระบบบริหารงานจัดซื้อและ Supply chain

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบตามใบ PR
 • ควบคุมและติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาเพื่อเสนอซื้อ

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
 • หากมีประสบณ์การจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

 

Applied
 • bechelor degree in Business Administration
 • minimum 2-3 years experience
 • Good command in English

26-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ประสบการณ์ด้านงาน Retails หรืองานด้านการจัดซื้อในธ

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดใบขอซื้อ
 • ต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย เปรียบเทียบราคา
 • จัดทำสัญญา หรือ ข้อตกลงกับผู้ขาย

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น
 • จัดซื้อและจัดหาวัสดุเข้าโครงการ
 • เปรียบเทียบราคา คุมราคางาน,วัสดุ

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • อายุ 20 -30 ปี

26-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

26-Oct-16

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

26-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา เพศหญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปี ประสานงานชิปปิ้งได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใช้งาน Excel ได้คล่อง

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ 2-3 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี

25-Oct-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อ / จัดจ้างภายในองค์กร

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดหาสินค้า นำเข้าจากประเทศจีน
 • ประสานงานการจัดซื้อต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Minimum 2 relevant experience
 • Good command of English (written and spoken)

25-Oct-16

 

Applied
 • Good command of English (Report to French Manager)
 • Min.2-3 years exp. in Procurement/Sales Support
 • Apply to : inthiraporn.k@manpower.th.com

25-Oct-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Buyer อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • จัดหารายการยาที่ต้องการ
 • เปรียบเทียบราคายาแต่ละSupplier

25-Oct-16

 

Applied
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐาน
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 3 - 5 ปี
 • มีความรู้ในระบบงานจัดซื้อ-จัดจ้าง / สัญญาจ้าง TOR

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / หญิง
 • อายุ : 25 ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ (มีค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถ)

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 25- 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้าทั่วไป วัตถุดิบ อย
 • สามารใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Expre

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษา: ปริญญาตรี

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำการเปิด PO สั่งซื้อ สินค้า วัตถุดิบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อให้ครบถ้วนเข้า FILE

24-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.