• มีโอกาสก้าวหน้า
 • เงินเดือนสูง
 • สวัสดิการดี

3 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Engineering or Business Administration, Logistics
 • procurement practices an advantage

3 hours ago

 

Applied
 • Indirect Procurement Manager
 • Responsible for all indirect material
 • Purchasing Department

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม
 • Procurement, Purchase Engineering
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ติดตามประสานการทำงานของ Buyer
 • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา
 • ตรวจสอบการอนุมัติการสั่งซื้อจากคณะกรรมการจัดซื้อ

3 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน จ - ศ

21-Apr-17

 

Applied
 • Work for multinational jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age 30-37 years old
 • More than 3 year's experience in System Analyst
 • 5-7 year's experience in procurement function

21-Apr-17

 

Applied
 • Souring in Printing, Decoration, Design&Artwork
 • Min 5 years direct exp in procurement / sourcing
 • Strong analytic, negotiate, sourcing and planning

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในงานจัดซื้อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาเสนอผู้บริหาร

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Direct Materials Sourcing
 • Purchasing experience in multi-national company
 • Fluently English Communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ

21-Apr-17

 

Applied
 • Manage raw materials
 • Purchasing
 • Ensure continuous material supply without shortage

21-Apr-17

 

Applied
 • Japanese & English language for business is must
 • parts Sourcing/procurement engineer experience
 • Automotive/electronics manufacturing experience

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

21-Apr-17

 

Applied
 • Procurement skill
 • Management skill
 • High responsibilty

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

20-Apr-17

 

Applied
 • 2 years+ of experience in a procurement role
 • Familiar with the strategic Procurement Process
 • Ability to act independently upon information

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • almost 10 years as Sourcing and Procurement
 • Strategic Sourcing
 • Good English competency

19-Apr-17

 

Applied
 • bachelor
 • master
 • procurement

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle all construction/engineering purchase order
 • 2-5 years in direct exp in construction sourcing
 • Bachelor of Engineering (Mechanical/ Electronic)

19-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5-10 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 8 year experience in procurement
 • Knowledge of procurement principle and ERP

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Management
 • 5 years working experiences in procurement
 • Good command of English and computer literacy

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-48 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Apr-17

 

Applied
 • 5-8 years experience in Purchasing /Merchandising
 • Material knowledge in ceramic from retail busines
 • Skill in working with Cost drivers, sourcing

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาประมง / วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อวัตถุดิบ(ไก่)5ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Apr-17

 

Applied
 • procurement,purchase,จัดซื้อ,ธุรการ,แอดมิน
 • ผู้จัดการ,manager,purchasing,purchasing manager
 • experience in procurement,GA,Admin,การเงิน

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Business Administration, Market
 • ุ6 years experiences in International procurement
 • Procurement and Manufacturing Operations strategie

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี*

18-Apr-17

 

Applied
 • International Consumer Goods based in Pathumthani
 • Full Purchasing responsibility
 • Manufacturing procurement experience

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/โท บริหาร,การจัดการ/วิศว หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Apr-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Full Time Position 35K baht a month
 • Excellent Advancement Oportunities
 • Competitive Salary

15-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • At least 10 years’ experience in procurement
 • Procurement management, inventory management
 • Supplier relationship management,risk management

14-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณณ์ด้านบริหารจัดการงานจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป

13-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years relevant experience in procurement
 • Good interpersonal skills
 • Good command of English

13-Apr-17

 

Applied
 • Sourcing & procurement of Fridge & Chiller system
 • Min 5 years direct exp. in procurement/ soucing
 • Aged 50-60 yrs old, Bachelor Degree in ME/ EE

05-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Verify vender invoices and ensure invoices
 • purchasing especially in hotel industry
 • Preparing and issuing checks

04-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.