• เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึนไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Good command in English
 • At least 5 years experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • เจรจาต่อรองราคาเงือนไขการขาย
 • ควบคุมเอกสาการจัดซื้อ

21-Jul-17

 

Applied
 • support the global procurement initiative
 • ISO 14000/ISO 9000/TS 16949/VDA6.3 certifications
 • Good command of English

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Business Administration, Electrical
 • Personality to represent Ethics and Values
 • Good overall understanding of wide range

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Management
 • At least 5 years experience as procurement
 • Good communication in written , spoken English.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่่อสาร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing overseas suppliers for direct materials
 • Controlling cost reduction and related activities
 • Auditing or reviewing the approved vendor’s

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

21-Jul-17

 

Applied
 • 5-7 year relevant experience in procurement strong
 • Good command of English.
 • Hardworking, team player, self-disciplined and sel

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • Famouse Japanese Manufacturer company
 • Monday - Friday only
 • Good Benefit & Welfare

20-Jul-17

 

Applied
 • Excellent negotiating
 • Management and analytical skills
 • Fluency in English language

20-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female Age more 30 Years old .
 • Graduated in Bachelor in relevant fields
 • Good spoken and written English

20-Jul-17

 

Applied
 • 10 years in purchasing/ import-export/ BOI
 • Oversea Purchasing skill, Negotiation skill, BOI
 • Import-Export skill, Good in English Communication

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality, age 35 and above
 • An Engineering background is preferable
 • 10 years of experience in procurement

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 32-40 years old
 • Degree or Master’s degree in Supply Chain
 • Strong in strategic planning and people management

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ,โลจิสติกส์
 • อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหา 2-3 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jul-17

 

Applied
 • Procurement
 • Material planning
 • Demand Management

19-Jul-17

 

Applied
 • Procurement manager/Contract Negotiator
 • location Ongkharak, Bangkok
 • Strong math and negotiation skill

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 40 years old or over
 • Bachelor’s or Master’s degree in related field
 • Experience at least 10 years in management

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดหา Supplier หรือ ตัวแทนจำหน่ายทีมีคุณภาพ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree
 • 10 years up supervisory level

18-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO9001, ISO14001

18-Jul-17

 

Applied
 • Procurement manager job
 • Food manufacturing
 • Job in Bangkok, Thailand

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in business administration or related field
 • 5 years experience in procurement
 • Experience operating within a change-management

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้า Bath Room
 • ป.ตรีขึ้นไป
 • Excel Advance , SAP

18-Jul-17

 

Applied
 • Project Procurement
 • Sourcing Strategy
 • Support Project Execution

18-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, age above 30-42 years old.
 • B. Degree in Engineering or any field
 • 6 years in Exp. in purchasing management

18-Jul-17

 

Applied
 • 1 year experience in purchasing / cost reduction
 • Bachelor degree in any bachelor in any field
 • Good in English

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 yrs. experience in construction procurement
 • Sourcing and Supplier Management Skills
 • Knowledge in Basic ISO methodology

18-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
 • ติดตามการสั่งซื้อสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบราคา ทำการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา

18-Jul-17

 

Applied
 • สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ผ่านงานด้านพัสดุอะไหล่หรือระบบคลังสินค้า
 • ผ่านงานด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Ability to work under pressure with tight timeline
 • Logical thinking, proactive and maturity person
 • Strong analytical and problem solving skills

17-Jul-17

 

Applied
 • มีภาวะผู้นำ / กล้าตัดสินใจ
 • ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • บริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ของบริษัทฯ

17-Jul-17

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO GMP และ HACCP

17-Jul-17

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • 5 yrs+ exp in purchasing field
 • Excellent command of English

17-Jul-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Work key department to determine their product
 • Monitors business trends and product availability
 • Nurtures relationships with supplier

10-Jul-17

 

Applied
 • Proven working experience as purchasing manager
 • Familiarity with sourcing and vendor management
 • Solid judgement along with decision making skills.

10-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.