• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 1-2 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Purchasing job , PO issuing , price comparison
 • 1-2 years in purchasing admin
 • Bachelor Degree in Business Administration

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ
 • ออกใบสั่งซื้อ( Purchase Oder:P/O ) เพื่อสั่งซื้อ
 • สมารถใช้โปรแกรม MS. Office / Express ได้

27-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และอดทน
 • รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารดี มีไหวพริบดี

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in economic, applied science.
 • 5 years experience in procurement.
 • Strong knowledge and skills of procurement.

26-Feb-17

 

Applied
 • 2 years experience
 • Salary negotiable
 • Recent Graduate will be considered

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Food Distributor
 • Young Company
 • Great Team

24-Feb-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • ชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบความท้าทาย

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การซื้อขาย เกี่ยวกับงาน Shipping
 • ปริญญาตรี.ขึ้นไป
 • รู้เรื่องงานการซื้อขาย

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Aviation
 • Knowledge Importation & Exportation
 • Good communication skill in English

22-Feb-17

 

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • สวัสดิการวันหยุดประจำปี ประกันสังคม
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.