• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวสและปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในออฟฟิศ 1 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

20-Oct-16

 

Applied
 • Male only
 • 22-24 years old or above
 • Good performance & Potential in organizing

20-Oct-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

20-Oct-16

 

Applied
 • จัดการงานเอกสารทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานซัพพลายเออร์
 • ออก PO
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายงาน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree in economic, applied science.
 • 5 years experience in procurement.
 • Strong knowledge and skills of procurement.

19-Oct-16

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • Office Administration & Purchasing
 • 3+ years relevant experience
 • Want to work with international company

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related
 • Male/Female age between 27-40 years old.
 • 3 years of experience for this position in import

17-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in administrator of purchasing.
 • Skills in procurement or purchasing is preferred.
 • Contract 1 year.

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-45 ปีขึ้นไป
 • ม.6 ปวช. /ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

17-Oct-16

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช./ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ การตลาด

17-Oct-16

 

Applied
 • Experience in administrator of purchasing.
 • Good command of English.
 • To issue purchase order (P/O), sales order (S/O).

17-Oct-16

 

Applied
 • จัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามใบขอซื้อ
 • เพศ หญิงอายุ 20-32 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Daily support operations & administration
 • Knowledgeable in building facilities + M&E systems
 • Proven leadership & problem solving experience

12-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.