• ปริญญาตรี สาขา วิศวะเคมี วิทยาศาสตร์เคมีเทคนิค
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • ควบคุมดูแลงานปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachrlor of Engineering
 • Background in manufacturing as supervisor level
 • Have knowledge about Lean and Six-Sigma

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Food science and other related
 • Have an experience in food industry is plus
 • Good command of English communication

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Supervise and lead the team to work
 • Ensure the operation runs with the standard
 • Identify, develop and implement process

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Exp in Process Development / R&D in Food
 • Manage and improve product's process and optimize
 • Good command of English

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or Related
 • 3 years in process improvement or industrial
 • expertise in LEAN and six sigma methodology

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.