• มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบการปฏิบัติงานเป็นทีม
 • วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงการทำงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Insurance operations process knowledge
 • 8 year Experience in Business Process Improvement
 • Excellent English communication

17 hours ago

 

Applied
 • Process management
 • Customer experience
 • Innovation

17 hours ago

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Digital Channel
 • Quality Assurance

17 hours ago

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Digital Channel
 • Data Leakage Protection

17 hours ago

 

Applied
 • Property procedure
 • Manage space & seat planning, an offer renovation
 • Resolve issues related to property and security

17 hours ago

 

Applied
 • 3 year experiences in software proposing, system
 • Knowledge of OS Window Server and Unix
 • Knowledge of Network infrastructure

21-Mar-17

 

Applied
 • Strong experience on Business Process Improvement
 • Background in Leading Consulting Firms
 • Excellent Analytical and Communication Skills

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Telecommunication Engineering
 • 3 - 4 years experience in Project Management field
 • Manage, monitor and control project

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.