• จัดทำและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการด้าน IT
  • ติดตั้งกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม
  • นำเสนอและร่วมปรับปรุงกระบวนการดำเนินการในหน่วยงาน

1 hour ago

 

Applied
  • Box Build Assembly
  • DFM Design for new product
  • QC Tool, FMEA, Control plan and DOE

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.