• ชาย,หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องการโอกาสในการแสดงผลงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CMMI level 2 or 3, ISOISO26262,Automotive SPICE
 • Knowledge Software process, C#, PHP,JavaScript
 • Exp.in Embedded software process development,

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

21 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national and Age not over 35years
 • Degree in Mechanical Engineering
 • New Graduate welcome

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • Continuous Improvement program such as LEAN
 • Computer literacy and Good command in English.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • improve manufacturing process
 • Train and review manufacturing process to operator
 • Install and setup the new equipment for operation

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At lease 10 years experience, Energy,Oil, Gas
 • Process safety management ,HAZOP ,HAZID, SIL
 • As Chairman

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • achelor’s of Engineering; Aerospace, Mechanical
 • Experience in Engineering function in manufacturin
 • Design, maintain and improve the repair process of

20-Jan-17

 

Applied
 • Automation project data analysis
 • Co-ordinate with production as new automation
 • Trouble shooting of new automation

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Automation project data analysis
 • Design flow and mass product 3D process
 • Trouble shooting on 3D printing

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Hands-on experience with SDLC & AGILE
 • Hands-on experience with any programming languages
 • Source control: Git, Mercury AND UI Tests:Selenium

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 25-30years old, Thai Nationality only
 • Experience 3-5 years in manufacturing environment.
 • Bachelor’s degree in Mechanical ,Electrical

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in IT standard/ITIL
 • Knowledge in ISO20000 or ITIL will be an advantage
 • Familiarity with IT Service Management

20-Jan-17

 

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with cross functional teams
 • Act as MFG1 coordinator to manage new products
 • Perform technical support activities

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in process/equipment of wire bond
 • Good in communication technique
 • Fluent English communication skill

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • Good in English communication
 • Good in analytical skill, presentation skill

20-Jan-17

 

Applied
 • Work with cross functional teams
 • Act as MFG1 coordinator to manage new products
 • Perform technical support activities

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for machining or pressing processing
 • Handle processing machine
 • Experience in handling processing machine

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Planning
 • Key accontant
 • Sales Account

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • BS in Electronic, Mechanical or Mechatronic Engine
 • Experience in IC assembly equipment / process
 • Good command of English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • BS in Electronic,Mechanical or Mechatronic Eng
 • Experience in IC assembly equipment / process
 • Good command of English.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • BACHELOR DEGREE OR HIGHER IN RELATED
 • WORK EXPERIENCE > 3 YEAR
 • GOOD ENGLISH IN BOTH WRITTEN & SPEAKING

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineering
 • experience 2 – 3 years.
 • Experience as Production Engineer

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบวิศวกรรมศาตร์ สาขา เครื่องกล, อุสาหการ
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบทางวิศวกรรม

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechatronics, Mechanical, Electrics Engineering
 • Minimum 3 years experience
 • Have experience in HDD industry is advantage.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a Manufacturing environment
 • Lean Manufacturing, Six Sigma, Pro-E, SolidWorks
 • Basic Salary + House Allowance + Transportation

19-Jan-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • used business executive summary programs, R/Scala
 • Friendly and can-do attitude, international-style
 • rationale, data mining, interpretation, statistics

19-Jan-17

 

Applied
 • 5 years’ experience on an industrial site
 • Process improvement experience
 • Be able to be mobile and open to missions abroad

19-Jan-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • high precision automated processing
 • placement of optical elements
 • VB.net, Lab View, Mat lab, C++

19-Jan-17

 

Applied
 • Study, anaylyze, improve production process
 • Apply lean process to improve production process
 • 1-2 years of experiences in manufacturing

19-Jan-17

 

Applied
 • Process ENGINEER
 • Production engineer
 • Maintenance engineer

19-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • age : 27~38 years old
 • knowledge of processing CNC and machining center
 • responsible for mechanical processing process

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Electrical, Electronics
 • New Graduated are Welcome
 • 0 - 3 years experiences in HDD Engineering

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • 2 years in continuous improvement and/or maintenan
 • Organizational skills required to manage multiple

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Production Engineering
 • Minimum of 3 years’ experience in a manufacturing
 • Required good communication skills

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national and Age not over 35 years
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Experience with quality system

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineer
 • Quality Engineer
 • Mechanical Engineer

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male , Age 28-35 years old,
 • Bachelor degree in engineering
 • Good attitude, strong management and problem solvi

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electrical or IE
 • 1-3 years in process and project in manufacturing
 • Drawing skill as Solid work and Auto Cad

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Control Production line to run smoothly
 • Experience in assembly process
 • Improve quality, productivity

18-Jan-17

 

Applied
 • 15 yrs exp in Oil&Gas,Refinery,Petrochem
 • Oversea Base
 • Design Background

18-Jan-17

 

Applied
 • Oil&Gas process design
 • chemical engineering background
 • 5 years in oil and gas and refinery industry

18-Jan-17

 

Applied
 • 2 year experience in process engineering design
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Process Engineering

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Has knowledge Mechanical/Electrical design

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.