• เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 • บุคคลิกถภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีกาละเทศะ
 • กระตือรือร้น , คล่องแคล่ว , ละเอียดรอบคอบ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 year up experiences in secretary or related file
 • Summarizing all documents for the Management
 • Coordinating with external sections

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Prvd F, Transp, Car, etc.
 • International Electronics Parts Manufacturing
 • Exp. in Support job in Japanese Company

20-Apr-17

 

Applied
 • Age 25- 35 yrs.
 • Exp. in Secretary 2 -5 years.
 • Able to work in multitask.

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years' experience
 • as Executive Secretary
 • Age over 28 years

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 year experience as secretary
 • Good English communication skills
 • Good communication and interpersonal skills

17-Apr-17

 

Applied
 • Age 25- 35 yrs.
 • Exp. in Secretary 2 -5 years.
 • Able to work in multitask.

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านประสานงานการประชุม
 • บันทึกการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงาน

10-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.