• ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้

6 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in integrated marketing
 • A good sense of the media and retail landscape
 • Experience in design, loyalty, PR and social media

6 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 36 years old
 • 4 years+ in PR/ Media Planning for Luxury Products
 • Excellent command of English

28-Mar-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years in Public Relation, Mar com or CSR
 • Create packaging mock-ups and advise customers.
 • Good connection with press, write press release.

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.