• มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
  • มีทัศนคติดีชอบพูดคุยพบปะผู้คน ใฝ่เรียนรู้
  • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Male / Female, Age 25 -35 years old
  • At least 3 experience Marketing PR & Event
  • Able to travel when required

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.