• มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
  • มีทัศนคติดีชอบพูดคุยพบปะผู้คน ใฝ่เรียนรู้
  • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Good personality
  • Good English skill
  • Good attitude

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.