• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี ขึ้นไป
  • มีความสนใจงานด้านการพัฒนาโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.