• จัดทำและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ SSME
 • ตรวจสอบและดูแลฐานลูกค้าธนาคาร
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน

14 hours ago

 

Applied
 • Credit knowledge
 • Portfolio Management
 • Credit culture

24-Mar-17

 

Applied
 • portfolio management,Credit card
 • Consumer Financial Products
 • Banking, financial institution

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 2 years’ experience in Risk Management
 • Computer literacy in MS Office

21-Mar-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 2 years of working experience in credit analyst
 • Excellent personality, self-motivated and proactiv

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.