• วุฒฺปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานและ ความเข้าใจ
 • ฉลาด ไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักงานบริการ และ รับแรงกดดันได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • experience in Banking Business or Financial
 • Skills of Business Analyst, System Analyst, PMO

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานหลักทรัพย์
 • ต้องมี Single License

22-Jun-17

 

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Legal Knowledge , Analytical Thinking

21-Jun-17

 

Applied
 • Exp 2 in business/product development
 • Marketing Frameworks / Strategic and Analytical
 • Business and Market Intelligence

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any subject
 • 0-3 years in Simultaneous Interpreter
 • Have strong in English and service mind

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Economics or Engineering
 • Experience in strategic sourcing and management
 • Good command in English

21-Jun-17

 

Applied
 • SQL Command
 • SAS Programming
 • MIS, Database management

21-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Equipped with analytical mind
 • Able to raise relevant questions
 • Data manipulation,statistical reports

20-Jun-17

 

Applied
 • Good in English skills
 • Bachelor's Degree
 • Experience at least 3 years

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

20-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีใจจรักบริการ

20-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน, การธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
 • มี Single License

20-Jun-17

THB13k - 16k /month

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 33 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี

19-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

19-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบประกันชีวิต
 • ขยันอดทน

19-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้าน Fund Operations 10 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

16-Jun-17

 

Applied
 • Installment Payment Plan
 • usage program
 • credit card

15-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.