• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย
 • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

22 hours ago

 

Applied
 • รู้ด้าน Website IT, e-Commerce , Search Engine
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา IT Web, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะ Online Marketing

22 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน
 • จบปริญญาตรีด้าน บัญชี กฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีภาวะผู้นำ

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Treasury, FATCA และ Volcker
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีภาวะผู้นำ

22 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานประกันวินาศภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิตอล
 • จบปริญญาตรี ด้านการตลาด

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Exp 1-5 yrs in Secretary
 • Able to work independently, a self-starter
 • Good command of English

19-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ โท สาขา นิติศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์

19-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานบริหารข้อมูล อย่างน้อย 2 ปี
 • เขียนโปรแกรม Access ได้
 • สามารถใช้ Excel ได้ดี

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 33 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี

19-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้า
 • จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า
 • การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิก

18-Jul-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Databases: MS SQL Server , Oracle 11 g, MySQL
 • Report: Crystal Report, Reporting Service
 • ASP.NET, C#.NET, VB.NET, PHP, HTML, JavaScript

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบประกันชีวิต
 • ขยันอดทน

18-Jul-17

 

Applied
 • Good English skill in business level
 • Bachelor’s Degree
 • Computer literacy in MS Office

18-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Trainer
 • Trainning
 • จนท.ฝึกอบรม

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒฺปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานและ ความเข้าใจ
 • ฉลาด ไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักงานบริการ และ รับแรงกดดันได้

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • web design เพื่อจัดทำรูปแบบ layout
 • เขียนHTML/Dream weaver หรือภาษาเขียนเว็บไซต์อื่น
 • มีความรู้ด้าน Marketing

14-Jul-17

 

Applied
 • PR and Marketing Communication
 • CSR
 • Event

14-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวแทนนำเข้าอุปกรณ์จักรยาน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

14-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Legal Knowledge , Analytical Thinking

12-Jul-17

 

Applied
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

11-Jul-17

 

Applied
 • Good in English skills
 • Bachelor's Degree
 • Experience at least 3 years

11-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Equipped with analytical mind
 • Able to raise relevant questions
 • Data manipulation,statistical reports

11-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.