• รับออร์เดอร์สินค้า
 • เปิดใบสั่งซื้อ/ใบกำกับภาษี
 • คีย์ข้อมูลเข้าระบบ,จัดทำเอกสารและรายงาน

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • รับผิดชอบในเขตภาคเหนือทั้งหมด
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทฯ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • รับผิดชอบในเขตภาคเหนือทั้งหมด
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทฯ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารในแผนกบัญชีและการเงิน
 • รับวางบิล ทำเช็คจ่าย
 • เปิดใบกำกับภาษี

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสด้านการรับรู้
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆนอกสถานที่
 • วางแผนและดำเนินการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

20 hours ago

 

Applied
 • มีวินัย/มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีวิความกระตือรือล้นในการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร/ ส่งของ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้

20 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร/ ส่งของ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานในส่วนการผลิตสินค้าอาหารเสริม

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการงานคลัง
 • ดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแล การนำส่งสินค้าสำเร็จรูป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขาย
 • มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท
 • มีใบนายหน้าประกันวินาศภัย
 • มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง

25-Mar-17

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any subject
 • 0-3 years in Simultaneous Interpreter,Secretary
 • Have strong in English and service mind

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Advanced degree in Finance
 • Experience at least 10 years in risk control
 • Computer literacy in MS Office

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Advanced degree in Finance, Economic
 • Experience at least 3 years in asset & liability
 • Computer literacy in MS Office

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Advanced degree in Finance, Economic
 • 5 years’ experience in FI credit underwriting
 • Good in English skills

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส.
 • มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • มีใจรักในการบริการและช่วยเหลือ

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านเงินทุนหลักทรัพย์
 • มีความรู้ด้านcomplianceของหลักทรัพย์

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีไหวพริบ

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใจรักบริการ
 • ขยันอดทน

21-Mar-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

21-Mar-17

 

Applied
 • CASA products
 • Product Knowledge
 • Banking Product and System Support

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 2 years’ experience in Risk Management
 • Computer literacy in MS Office

21-Mar-17

 

Applied
 • MIS&Planning
 • Product Development
 • marketing, branding, process improvement & design

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • background in Marketing or Banking busines
 • Good Marketing Analysis, Marketing Channel Managem

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in online marketing
 • Making presentation and presenting
 • Computer literacy

21-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลความสะดวก และบริการลูกค้าภายในสาขา
 • ดูแลการแลกเหรียญหยอดตู้เกมส์
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

21-Mar-17

 

Applied
 • Master Degree in Business Administration
 • 8 years experience in CRM and Campaign management
 • Analysis, database architecture and reporting skil

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Economic
 • Finance
 • Banking

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม + ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 • เคยมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม/ทำงานเป็นทีม
 • ร่วมกับหัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรอุตสาหการ
 • เคยมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม/ทำงานเป็นทีม
 • เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของบุคคล

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรอุตสาหการ
 • มีประสบการณืในการคุม project หรือโครงการไม่น้อยกว่
 • ร่วมกับหัวหน้าส่วนโครงการในการคิดโครงการด้านoperat

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any subject
 • 0-3 years in Simultaneous Interpreter,Secretary
 • Have strong in English and service mind

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • experience in Banking Business or Financial
 • Skills of Business Analyst, System Analyst, PMO

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ Android และ IOS
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Human Resource Management Skills
 • Good Command in English and MS Office skills

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years working experiences in recruitment
 • Conceptual skills & interpersonal skills
 • Good command in English

20-Mar-17

 

Applied
 • Supervise and consult in setting up risk MGMT
 • Analyze and assess risks
 • Create risk awareness

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.