• 1. เงินเดือนตามประสบการณ์ 50,000 บาท +++
 • 2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
 • 3. มีโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

8 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age 47-50 years old
 • Bachelor degree of Engineering only (IE, ME, EE)
 • 20 years in plant operation with automotive field

16 hours ago

 

Applied
 • Chemical Engineer,
 • Process Safety, HAZOP
 • HSE Management System,

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000+ บาท

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure strategy and processes working effectively
 • Take accountability in KD pick pack, UCR, delivery
 • To be lead KPI delivery on time, UCR rate

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Strong expertise in production operations processe
 • Strong leadership in People Management

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 - 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO 9001 และTS16949

16 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Administrative tasks
 • Internal communications
 • Company events

16 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in plant management
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • Experience in managing related factory

17 hours ago

 

Applied
 • สามารถดูแลระบบ ISO 9001:2008 และ TS16949 ได้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอาหาร - IE
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันในสภาวะต่างๆได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Exp in STD-cost, BOM, Route and cost elements.
 • At least 5 years in Costing for manufacturing.
 • ERP Implementation would be a plus

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Ensure that material scheduling strategy
 • Management Suppliers delivery performance
 • Ensure that professional and consistent materials

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์สายเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า10ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ และมาตรฐานสากล
 • เคยผ่านงานในตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชายอายุ : 30-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of computer skill.
 • experience in Supply Chain, Logistics.
 • Able to work in Lopburi.

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40ปี
 • เพศชาย อายุ30-40ปี
 • เพศชาย อายุ30-40ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Plant processing process.
 • Monitor and Control daily operations in plant
 • Lean, Six Sigma skills

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • HR, Human resource, Manager
 • Manufacturing, plant
 • chonburi, rayong, bangna, bangplee

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • HR, Human resource, Manager
 • Manufacturing, plant
 • chonburi, rayong, bangna, bangplee

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 47ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ดูแลพนักงาน 400คน ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน ไม้น้อยกว่า 10ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in human resources
 • 10 years working experience in overall of HR
 • Good knowledge of modern HR, labor law

07-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

06-Dec-16

 

Applied
 • 7-10 years experiences in Environmental Health
 • Handle and supervise all EHS management works
 • Be EH&S trainer

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor in Accounting with 5 years experiences
 • Hands on knowledge of Excel and SAP ( MM ,PP, CO)
 • Cost Analysis of Manufacturing concept

06-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 35 - 43 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Mechanical
 • 12 years experience in engineering

06-Dec-16

 

Applied
 • Male, Thai, age 40 - 50 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Mechanical
 • 15 years experience in production & engineer

06-Dec-16

 

Applied
 • Shift Manager, Plastic Production, Petrochemical
 • Bioplastic Production, PLA, Polylactic Acid
 • Bachelor of Chemical Engineering, Science

06-Dec-16

 

Applied
 • Plastic Operation, Plastic Production, Bioplastic
 • Chemical Engineering, Petrochemical Engineering
 • Polylactic Acid, PLA

06-Dec-16

 

Applied
 • Power Plant Management
 • Power Plant License
 • Maintenance and Operation

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Engineering, Chemistry
 • Project Management, Lean manufacturing
 • Fluent in Thai and English

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Plant Quality Manager
 • Engineering Background
 • Automotive Experience

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • Production experience with Plastic product.
 • 40 years old above & Good command in English
 • Good Technical skill(Production/Facility/Material)

06-Dec-16

 

Applied
 • 5 years. min. exp. in HR
 • Good command of English
 • Good communication skill

06-Dec-16

 

Applied
 • Work for respected multinational company
 • High-level managerial job
 • Build a rich and rewarding career

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า20ปี
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐมได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
 • วิเคราะห์ ดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการผลิต

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years experiences in HR Management Level
 • Able to relocate to Maptaphut - Rayong
 • HR generalist, shared service experience is a plus

05-Dec-16

 

Applied
 • At least 15 year of experience of FMCG
 • Experience of Cosmetic or Food Supplement Industry
 • Experience with ERP is required

05-Dec-16

THB70k - 160k /month

Applied
 • Experience in O & M of power plant
 • Good connection MOE/ERC/DIW/PEA/MEA
 • Thai Nationality Only, Age over 48 years old

05-Dec-16

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Foreigner (or) Thai with good command English/Thai
 • BS Engineering / Electrical / Mechanical
 • Maintenance, Wastewater & Plant Engineering

05-Dec-16

 

Applied
 • Experience in the area of industrial engineering.
 • AutoCAD 2D layout skills.
 • Excellent command of written and spoken English.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Experience in CNC machine in electronics industry.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.