• ปริญญาตรี, 30,000-50,000 ต่อเดือน พร้อมที่พัก
 • มีประสบการณ์ทำงานธุรกิจ SME และ ผลิตภันต์ creative
 • ที่อยู่ ใจกลางเมืองหัวหิน

11 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล การผลิตอย่างน้อย 10ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา การบริหาร วิศวกรรม
 • เคยการบริหารจัดการโรงงานขนาดเล็ก

22 hours ago

 

Applied
 • Over 15 years experience in Plant Operations
 • Very strong in English and management
 • Can work in Amata, Japanese company

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years solid experiences in recruitment
 • Fluent English, Hands on
 • Manufacturing experience

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการและพัฒนาการทำงานในโรงงาน
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Manufacturing & supply chain operations management
 • International Leader in their product
 • Strong career development

24-Mar-17

 

Applied
 • Chemical Plant, Allrounder, German Company
 • Senior / experienced applicant welcomed
 • Attractive remuneration, Company Car

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft office, ได้เป็นอย่างดีดี

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุง รักษาเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • Plant Controlling Manager
 • Cost Control
 • SAP , BOI

24-Mar-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วิศวกรวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพขบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา :ปวส,ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมดูแลพนักงานในโรงงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในโรงงานอุตฯ 10 ปี+
 • สามารถวางแผน ควบคุมและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำและมีหลักการบริหารงานที่ดีเยี่ยม

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage aggregates production volume
 • Control the operating budget and production cost
 • 5 years of working experience in mining

24-Mar-17

 

Applied
 • Finance and Accounting operations
 • Cost accounting
 • Financial analysis

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years working in maintenance & utitlities
 • Good command of English
 • SAP System , ISO 16949 , ISO 9001

23-Mar-17

 

Applied
 • Project management techniques
 • Risk assessment
 • Cost projections

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000

23-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for all Production, Maintenance
 • Coordinate plant activities through departmental
 • Develop short and long-term plant strategies

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting or related
 • Background in manufacturing; jewelry is plus
 • At least 7-10 years of experience in accouting

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา Food Science
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, age between 45-50 years
 • Bachelor’s degree in Chemical, Engineering
 • Experience at least 10 years

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารโรงงานธุรกิจ ไก่แปรรูป

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for respected multinational company
 • High-level Human Resources (HR) job
 • Build a rich and rewarding career

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in plant management
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • Experience in managing related factory

23-Mar-17

 

Applied
 • Age 45-50 years old
 • Bachelor's Degree or Higher in related field
 • 10years experience in HR manufacturing environment

22-Mar-17

 

Applied
 • Age 30-35 years old
 • 5 years experience in administration manufacturing
 • Bachelor's Degree in Human Resources or a related

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 8+ years experience in Chemical or Refining plant
 • Chance to work with leading German company
 • Base in Chonburi

22-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถกำหนดแนวทางให้ผู้อื่น
 • บริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

22-Mar-17

 

Applied
 • Shift Manager, Plastic Production, Petrochemical
 • Bioplastic Production, PLA, Polylactic Acid
 • Bachelor of Chemical Engineering, Science

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ/ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องจักร
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

22-Mar-17

 

Applied
 • plant manager
 • General manager
 • factory manager

22-Mar-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้

22-Mar-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทาย มีวินัยและความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการจดจำรายละเอียดงาน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Environmental Engineering
 • 8 years’ experience of managing the operations
 • Knowledge of the methods, materials, tools

22-Mar-17

 

Applied
 • Ensure that material scheduling strategy
 • Management Suppliers delivery performance
 • Ensure that professional and consistent materials

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male, age 40 years old up.
 • B.Eng (I.E, M.E and E.E) only.
 • Has direct experience in Union negotiation.

22-Mar-17

 

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานเครื่องหนัง , เสื้อผ้า
 • มีความรับผิดชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักงานบริการ

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • 5 years management experience chemical industry
 • Good communication skills in English

21-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตงานตาม order
 • มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบในงาน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการ 3 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • 30,000-50,000 THB
 • Bachelor of Business Administration (B.B.A)
 • More then 3-5 year experience

21-Mar-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • Male / Female Age 30 - 40 years old
 • Degree or Higher in Engineering or related field.
 • 5 years up strong experiences in purchasing.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับทั้งระบบ
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับ

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting.
 • 10 years of financial planning and analysis
 • Excellent command of written and spoken English.

21-Mar-17

 

Applied
 • Production and material planning
 • Warehouse and inventory management
 • Supply chain and product life cycle management

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • HR experience in manufacturing plan
 • At least 8 years in human resources management
 • Experience in all HR disciplines

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Play a key role as Plant Accounting Manager
 • Monitor and control on day-to-day operations
 • Advice and provide prompt meaningful analysis

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.