• ดูแลงานด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมวัตถุดิบ 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Minimun 1-2 years previous experience in planning
 • Experience with the production process
 • Strong analytical and problem solving skills

6 hours ago

 

Applied
 • Controlling and effectively production planning
 • Good analytical & planning skills
 • Computer literacy including Microsoft, SAP, etc.

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age 24-35 years old. Male/Female
 • Thai nationality. Bachelor’s degree in any field
 • 2-3 years experience in material requirements

6 hours ago

 

Applied
 • Excellent communication skills
 • Market research experience is an advantage
 • 2 years work experience in strategic planning

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA/BS degree or equivalent. MBA preferred.
 • Three years working experience
 • Demonstrated proficiency in statistics

20 hours ago

 

Applied
 • Degree in Supply Chain/Logistics Management
 • 5 years in Supply Chain/Logistics areas
 • Good Thai & English with computer literacy

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female with age 27 - 32 years old.
 • degree or higher in Accounting, Finance, Economics
 • 5-7 years experiences in Corporate planning

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • planning and material control
 • English language skill or Chinese skill
 • work underpress

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

21-Jun-17

 

Applied
 • Planning of Finish Goods
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

21-Jun-17

 

Applied
 • Strong experience in Production Scheduling
 • Experience in Jewellery industry
 • Knowledge in Production Scheduling, ERP/MRP

21-Jun-17

 

Applied
 • Degree or Higher in Internal Business
 • Good English communication is a must
 • 3 years’ experience in Supply and Demand Planning

21-Jun-17

 

Applied
 • 3-5 years experience in planning
 • Bachelor’s Degree
 • Excellent English and computer proficiency.

21-Jun-17

 

Applied
 • สวัสดิการ
 • บ้านพัก
 • รถรับส่งพนักงาน

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
 • วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

20-Jun-17

 

Applied
 • Focusing on Low, Regulatory Compliance, Discipline
 • Bachelor’s degree or Higher in Human Resource
 • Minimum of 3-5 years’ HR Generalist

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning raw material and spare parts
 • Work with production
 • 5 years of experience in material planning

20-Jun-17

 

Applied
 • Planning of packaging materials
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

19-Jun-17

 

Applied
 • Food background, Food Engineering, Food Science
 • Welcome new graduate for Production planning staff
 • Food Science or experience with Food Manufacturing

18-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

15-Jun-17

 

Applied
 • TPS/KANBAN SYSTEM AUTOMOTIVE
 • AUTOMOTIVE
 • SAP

14-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food science
 • 3+ year experience in fast moving consumer goods
 • 1+ year experience in warehouse management

12-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.