• วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • คำนวณการใช้วัตถุดิบและวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or master degree in Finance.
 • Financial management of business plan for 5 years
 • Japanese: JLPT N2-N1 & English (TOEIC 750up)

9 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลงานด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมวัตถุดิบ 5 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years consecutive experience as a buyer
 • Bachelor’s degree in Fashion Merchandising
 • Experience with both on and offline fashion retail

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male / Female Age over 28 years old
 • degree in Business Administration or related field
 • Experiences at 3 year up in planning control

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MNC Organization
 • Part of a strong finance team
 • Dynamic career rotation in a growing company

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารและการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์2-5ปี

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

20 hours ago

 

Applied
 • Male, age 27-32 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 5-8 years’ experience in Marketing Planning

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, 22-29years old
 • Degree of higher preferably in Marketing
 • 2 years work experience in strategic planning

22-May-17

 

Applied
 • Planning of Finish Goods
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

22-May-17

 

Applied
 • Good command in English Ability
 • 2-5 year of exp in Material planning
 • Experience in Oracle/SAP and MRP

22-May-17

 

Applied
 • Planning raw material and spare parts
 • Work with production
 • 5 years of experience in material planning

22-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female , age 27-32 years
 • English: Advanced Conversational level
 • More than 3 years of working experience as Sales

20-May-17

 

Applied
 • Materials Planning, Production Planning
 • Stock Planning
 • Customer Service

20-May-17

 

Applied
 • Demand & Supply Planning Supervisor
 • Supply Planning Supervisor
 • FMCG

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Project management skills
 • Advance understanding of ERP / Planning Systems
 • Good communicator with the ability to form

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Plans and prepares production schedules
 • Analyze inventory by verifying from forecasts
 • Evaluate supplier (manufacturer)

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • Minimun 1-2 years previous experience in planning
 • Experience with the production process
 • Strong analytical and problem solving skills

18-May-17

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

17-May-17

 

Applied
 • Planning of packaging materials
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.