• อายุระหว่าง 22 – 32 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการขนส่ง
 • มีประสบการณ์1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง,อายุ 25-30 ปี จบปริญญาตรี
 • สาขาวิศวกร, การเงิน, การบัญชีหรืออื่นๆทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับต้นทุน

08-Dec-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ติดตามผลผลิตประจำวันของแต่ละกระบวนการผลิต

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนการผลิต
 • รายได้ดี มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

07-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนเกี่ยวกับกลยุธรทางธุรกิจ
 • ประสานงานส่วนของแผนธุรกิจงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • BA degree in Economics or related discipline
 • Good English Proficiency and MS Office
 • Welcome new fresh graduated

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • ขยายการผลิตในประเทศ
 • ขยายการผลิตต่างประเทศ

07-Dec-16

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • degree or higher in Telecom Engineering, IT
 • 2 years’ experience in internet solution
 • Strong knowledge of broadband or Internet

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 31 ปี
 • ปริญญาตรีและ/หรือ ปริญญาโททุกสาขา
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in any related field
 • 0-3 yrs. exp. in logistic / warehouse planning
 • 0-3 yrs. exp. in transportation / manufacturing

07-Dec-16

 

Applied
 • Supply Planing , Demand,Inventory Management
 • วางแผนการผลิต,บริหารสินค้าคงคลัง
 • Supply Planner

06-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in sales support, customer service
 • Knowledge of logistics & warehousing
 • Good command of English

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 2 years up in Production planning control
 • Good in English language (TOEIC Score 500 up)

06-Dec-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • Provide business environmental scanning info
 • Coordinate with concerned parties
 • Manage strategic plan implementation

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบขั้นต่ำปริญญาตรี
 • วางแผนการตลาดได้
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Finance, Accounting or Economic
 • Financial statements analysis
 • Good Command English language skills

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

04-Dec-16

 

Applied
 • Male / female age between 20-25 year old
 • Degree in Telecom Engineer, Electronic Engineer,
 • Minimum 1 year Experience in relate field

16-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.