• วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO 9001

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop corporate KPIs and cascade KPIs to busines
 • Good Command of spoken and written English
 • 1-3 years experience in Corporate Strategic

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 45 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการขนส่ง
 • มีประสบการณ์1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Presentation knowledge
 • Innovative thinking
 • Experience in planning and bidding

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Management, Statisti
 • 2 years work experience
 • Knowledge of costing and production plan

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนการผลิต
 • รายได้ดี มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Has experience as the planning at least 0-1 year
 • Good Computer skill in Microsoft office program

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Demand/Supply/Import Planning
 • Reports/Analysis/Admin
 • Expertize in MS Excel, SAP is a plus

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารสนามบิน
 • มีระดับคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

17-Jan-17

 

Applied
 • degree in Logistics & Supply chain or related
 • Experience 1-2 years in site production planning
 • Male /Female, Nationality; Thai.

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide business environmental scanning info
 • Coordinate with concerned parties
 • Manage strategic plan implementation

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Costing Experience in medium or large Factory
 • Knowledge BOI & TAX , Experience in external Audit
 • Good knowledge TFRS for Management Account

16-Jan-17

 

Applied
 • degree or higher in Telecom Engineering, IT
 • 3 years’ experience in IT, Broadband
 • Strong knowledge of broadband or Internet

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • ขยายการผลิตในประเทศ
 • ขยายการผลิตต่างประเทศ

16-Jan-17

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • BA degree in Economics or related discipline
 • Good English Proficiency and MS Office
 • Welcome new fresh graduated

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

15-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

13-Jan-17

 

Applied
 • Demand Planning
 • Interpret data, analyze results
 • Develop and implement data

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Bachelor's degree in Business admin
 • Plan and manage an event (Training, conference)
 • Fluent in English, both written & spoken

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

12-Jan-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Proficiency with Microsoft Excel
 • Degree in BA, Economics, Statistic

12-Jan-17

 

Applied
 • Develop strategic directions & Business plans
 • Initiate and execute new project initiatives
 • Conduct and analyze market and competitive

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master Degree in Supply Chain
 • Demand or Supply Planning, Inventory management
 • Service minded / hard working / proactive to probl

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in computer program development
 • Possess a Driving License
 • Experience in service dealer enhancement is prefer

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.