• เพศชาย / หญิง อายุ 25- 37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนโครงการ การตลาดอสังหาริมทรัพย์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in Supply Chain
 • Fluent in English (written and spoken)
 • Prior experience in statistical forecasting

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 27 - 40
 • Degree in Finance or any related fields
 • 1 - 3 years working experience in Investment

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for day to day service planning
 • Booking services through the VIKING service
 • Follow up with service stations

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female ,Age 35-45 years old,Thai nationali
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administra
 • Have experieance in 10 years of warehousing and lo

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Supervise daily Berth/Yard/Ship planning
 • Provide support to Berth/Yard/Ship Planner team
 • Minimum of 5 years working experience

02-Dec-16

 

Applied
 • Managing all accounting and finance functions
 • Recording and maintaining accurate books
 • Preparing and presenting monthly reporting package

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-5 years of working experience
 • SAP background is preferable
 • Good negotiation, analytical and problem solving

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Media Planner Buyer
 • Male or Female , 28-33 years old
 • digital media company/digital media agency Prefer

02-Dec-16

THB55k - 70k /month

Applied
 • Receive order from customers and set plan
 • Bachelor’s or Master’s Degree in IE or related
 • Min5 years of experience in Production Planning

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้าน Digital Marketing
 • สร้างสรรค์แคมเปญให้ตอบโจทย์ความต้องการ
 • สนุกกับความท้าทาย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

02-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Aged between 28-35 years old.
 • Degree in Mass Communication or related field.
 • Good command of both spoken and written English.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการขนส่ง
 • มีประสบการณ์1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

02-Dec-16

 

Applied
 • Develop online media strategies and campaigns
 • Provide online media reporting and analysis
 • Negotiate and purchase online media

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวอุตสาหการ, สถิติ
 • มีประสบการณ์การวางแผนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้า

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Planning or Purchasing.
 • Experience with SAP material master.
 • Good communication skill in English.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาโฆษณา
 • มีประสบการณ์ด้านการโฆษณาสื่อสารไม่ต่ำกว่า 2 ปี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8-10 yr of experience in Planning
 • Production & Material Planning of bra products
 • Global apparel company

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3-5 years of experience in enterprise technical su
 • Excellent written and verbal communication skills

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Production planning
 • ติดต่อประสานงานรับออเดอร์
 • จัดทำและตรวจสอบแผนการผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีความรู้ระบบ ERP
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 3 years experience
 • Bachelor or Master’s degree in Business, Enginee
 • TOEIC score of 600 + is required

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Excellent understanding of manufacturing industria
 • Computer skills are also necessary to work

01-Dec-16

 

Applied
 • To be responsible for developing advertising
 • To ensure that brand and strategies are consistent
 • To develop creative concepts, theme and strategy

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง,อายุ 25-30 ปี จบปริญญาตรี
 • สาขาวิศวกร, การเงิน, การบัญชีหรืออื่นๆทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับต้นทุน

01-Dec-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • IC Assembly and Test knowledge
 • Capacity and Supply Chain management knowledge
 • Bachelor Degree in Business related field

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ปสก. ด้านจัดซื้อ การวางแผน บริหารสัญญาซื้อขาย 7 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารอยู่ในระดับดี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of working experience
 • Good command in English
 • At least 3 years of working experience

01-Dec-16

 

Applied
 • work in the world's number one tire and rubber
 • location is convenience for transportation (Silom)
 • fully utilize your skills and knowledge

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Arrange and review materials plan
 • Monitor and control inventory
 • Solve daily issues with different departments

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience ideal background in a sales/marketing
 • Experience in a fast-paced
 • Proficient in Microsoft Office

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Be knowledgeable in new technology, trends
 • Have great computer skills

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณตามสายงานไมนอยกวา 5 ป
 • หรือประสบการณธุรกิจงานพิมพบรรจุภัณฑ
 • หากมีประสบการณดานระบบ ERP จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

01-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 5 years as media planner
 • Background in Digital Media Agency, Company
 • Able to communicate in English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ติดตามผลผลิตประจำวันของแต่ละกระบวนการผลิต

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนการผลิต
 • รายได้ดี มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Base Salary 30,000 - 50,000 Baht
 • Logistics, Import - Export
 • Experiences in Automotive or Electronics field

01-Dec-16

THB30k - 55k /month

Applied
 • Experience in Strategy and MIS
 • Experience in Financial Industry
 • Strong analytical skill

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • min3 years working experience in material planning
 • Knowledge in ERP,SAP appplication
 • Good command in English communication

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.