• เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 38 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชีจากสภาวิชาชีพ

21-Oct-16

 

Applied
 • Excellent subject knowledge
 • Ability to teach across all age ranges
 • Lesson planning and preparation

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรี/โท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์, ISO

20-Oct-16

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • จบ ปวช.ขึ้นไป
 • เพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษางานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบด้านการไฟฟ้า ปวช.ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานเอกสารทั้งหมด
 • งานธุรการ
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปวส

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ส่งเอกสาร
 • วางบิล
 • รับเช็ค

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • แพ็คสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง
 • ตรวจนับสินค้าลงลัง

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ส่งสินค้า ยกสินค้า ตรวจนับจำนวนสินค้า
 • ทำงานทั่วไปตามที่แจ้ง
 • แพ็คสินค้า ตรวจเช็คสินค้า

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักในการขาย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Oct-16

 

Applied

Service

M G T Electric Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีไหวพริบในการตอบคำถาม

19-Oct-16

 

Applied
 • เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า
 • เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง
 • นำเสนอสินค้า โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า
 • เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง
 • นำเสนอสินค้า โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความรู้ด้าน โทรศัพท์มือถือ
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

 

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงานการขาย
 • พูดคุยสือสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการหมู่บ้าน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาหรือเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสูง

18-Oct-16

 

Applied
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

18-Oct-16

 

Applied
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเที่ยบเท่า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรง

18-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมการติดตั้ง Software และอุปกรณ์ IT
 • มีความรู้เรื่อง Hardware และโปรแกรม Anti virus
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่ให้กับลูกค้า
 • รับข้อร้องเรียน เสนอแก้ไข ปัญหาให้แก่ลูกค้า
 • ศึกษาตลาดคู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธ์การขาย

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ , อายุ 22 – 35 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตั้งเป้าขายและติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ,อดทน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ , อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถสิบล้อจากโรงงาน ไปส่งสินค้าในจังหวัดใกล้เคียง
 • มีใบขับขี่รถบรรทุก
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทาง/แผนที่ของลูกค้า

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / อายุ 19 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ต้องการด่วน)

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • มีใบขับขีรถยนต์
 • มีรถยนต์ของตัวเอง

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ดูแลและตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังการใช้งาน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านขับรถส่งสินค้า

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้า
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด การเงิน
 • รับและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายเหล็กแก่ลูกค้ากลุ่ม,ผู้รับเหมา,
 • มีใบขับขีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วตัว
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • แนะนาข้อมูลโครงการให้ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
 • ให้บริการลูกค้าในการจองและทาสัญญาต่างๆ
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินได้

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male & Femal Age 25 - 40
 • Bachelor Degree and Master Degree
 • Have patience, Responsibility

17-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง และ มีใบขับขี่

11-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.