• ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

25-May-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นได้
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

25-May-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและชิ้นงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • เพิ่มช่องทางการจำหน่ายกลุ่ม Modern Trade
 • จัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย
 • วางแผน, บริหารและจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • งานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

25-May-17

 

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 23-27 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 1-2 years working experience as accountant

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering.
 • Experience in Import Purchasing.
 • Good command of spoken and written English.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

23-May-17

 

Applied
 • Female, aged 28-35 years old
 • Bachelor’s degree or above in Accounting, Finance
 • Good command of English

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายน้ำมันหล่อลื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
 • งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ วางแผนบริหารกิจกรรมบริษัท
 • สามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่นิคมเกตุเวย์ซิตี้
 • งานด้านวางแผนพัฒนาและอบรม,ติดตามผลการฝึกอบรม

19-May-17

 

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

18-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรของฝ่ายบรรจุและผลิต
 • ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายตามความเหมาะสม
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง

18-May-17

 

Applied
 • Electrical Power
 • Electrical Maintenance
 • Electrical Engineer

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.