• ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน
 • งานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ปวส. - ปริญญาตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและชิ้นงาน
 • จบสาขาไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม/ดูแลเรื่องคุณภาพทั้งหมด
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานบุคคลอย่างรอบด้าน อาทิ งานสรรหาว่าจ้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, นิติศาสตร์
 • โบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

21 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นได้
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

21 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, ปิโตรเคมี
 • ตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต
 • นักศึกษาจบใหม่เรายินดีรับพิจารณา

21 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Chlor-Alkali Business
 • Development Opportunity & warm work environment

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

21 hours ago

 

Applied
 • distributor
 • construction
 • sales

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineer
 • Chlor-Alkali Business
 • Development Opportunity & warm work environment

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

20-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Medical & Accident Ins.
 • Japanese High Quality Industrial Products Mfg.
 • At least 2 years exp. as HR Officer for Mfg.

20-Jun-17

 

Applied
 • production engineer
 • chemical engineer
 • industrial engineer

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

18-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องมีใบขับขี่ประเภท 4
 • มีความรักต่อหน้าที่การทำงาน

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • ซ่อม บำรุง ดูแล รถบรรทุก

16-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรของฝ่ายบรรจุและผลิต
 • ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายตามความเหมาะสม
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง

14-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering.
 • Experience in Import Purchasing.
 • Good command of spoken and written English.

13-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.