• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายน้ำมันหล่อลื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี

17-Feb-17

THB25k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

17-Feb-17

 

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

17-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

15-Feb-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรของฝ่ายบรรจุและผลิต
 • ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายตามความเหมาะสม
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in related field
 • customer relationship
 • at least 1 year of successful customer/service

15-Feb-17

 

Applied
 • Demonstrate, installation and maintenance.
 • Knowledge of electronic and electricity.
 • Fair in English.

15-Feb-17

 

Applied
 • เป็น admin ในการรับ order จากผู้แทน
 • ประสานงานกับผู้แทน แผนกบัญชี แผนกคลังสินค้า
 • คีย์ข้อมูลในโปรแกรมได้ทันเวลาที่กำหนด

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related field
 • 3-5 years working experience in supervisor
 • Strong leadership and management skill.

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting. Age 27-38
 • Good command in English
 • Experience in accounting, costing / budgeting

10-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., อนุปริญญา
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม word, excel, power point

06-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.