• Experience in Electrical
 • Computer literacy
 • Good in English Communication

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อกับแพทย์, เภสัชกร
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวรอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ญ อายุ 20-30 ปี
 • มีความรู้เรื่องการนำเข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดส่งตัวอย่างให้ลูกค้า และติดตามผลกับลูกค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านเอกสารในหน่วยงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • จัดทำรายงานข้อมูลขาย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Samutprakarn
 • Accounting Asst. Mgr.
 • Manufacturing

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ญ อายุ 20-30 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
 • มีความรู้เรื่องการนำเข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับงานผลิตสินค้าตัวอย่าง และจัดทำใบ SIZE SPEC
 • เตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าตัวอย่าง
 • ทำ PATTERN อ่อนเพื่อผลิตสินค้าตัวอย่าง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สรรหา บุคลากรให้หน่วยงานตามที่ร้องขอ คัดเลือก
 • จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
 • มีประสบการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • ลงบันทึกงานประจำวันของพนักงานเก็บบัญชี
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบการทำงานของพนักงานเก็บบัญชี
 • จัดทำและตรวจสอบ ชุดจ่ายเงินชำระเจ้าหนี้
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชี

20-Oct-16

 

Applied
 • to work for one of the biggest Japanese companies
 • to work outside of Thailand as your carrier path
 • to brash up your negotiation skills in the company

20-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้แทน ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด
 • คีย์ข้อมูลตามโปรแกรมของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • สรุป Report ประจำเดือน ปิดงบบัญชีประจำปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Demonstrate, installation and maintenance.
 • Knowledge of electronic and electricity.
 • Fair in English.

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in related field
 • customer relationship
 • at least 1 year of successful customer/service

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.