• ทำงานทุกอย่างในร้านขายยา วันละ 10 ชม.
 • ไม่จำกัดเพศ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน ซื่อสัตย์

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • มีความเข้าใจวิธีการขึ้นทะเบียนยาตาม ACTD รวมทั้
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการแ
 • ปริญญาตรีเภสัชวิทยา และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3

9 hours ago

 

Applied
 • Command of English and computer skills.
 • Experience in oncology or neurology will be advant
 • Creative and good communication skills.

9 hours ago

 

Applied
 • ร่วมจัดทำแผนเตรียมการผลิตยา
 • ควบคุมดูแลการผลิตยา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
 • ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารทางด้าน GMP

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยา
 • ติดต่อประสานงานกับกรมอาหารและยา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เภสัชกรรม

9 hours ago

 

Applied
 • R&D job
 • Full Time
 • Recent Graduate will be considered

18 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Graduated with Bachelor degree in Pharmacy
 • Fresh graduate are welcome
 • Ability to utilize resources and raw materials

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-May-17

 

Applied
 • Pharmacy Program
 • Work Under Pressure
 • validation

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-May-17

 

Applied
 • จัดยาตามใบสั่งแพทย์
 • เช็คสต็อค, นับยา, แพ็คยา
 • ปวช. - ปวส./ผ่านหลักสูตร ผช.ห้องยา

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

24-May-17

 

Applied
 • 1 - 2 years working experience
 • Good in management and comunication skill
 • Salary 30K or above, 6 days working

23-May-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Pharmacy (BPharm) graduates
 • 0-3 years experience
 • Salary depends on ability and experience.

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 -40 ปี
 • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-May-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • TOEIC > 600 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmacy with license
 • Minimum 5 years experiences in related fields
 • laws,regulations,e-submission knowledged

21-May-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ระบบมาตรฐาน GMP

21-May-17

 

Applied
 • 2 years experience in selling Chemical Raw
 • Materials Pharmaceutical, Cosmatic, Rubber,
 • Good command of written and spoken English.

19-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy or related fields
 • Minimum 0–2 years experiences in regulatory affair
 • Strong planning, strategic thinking, hard-working

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกรฝ่ายผลิต
 • ยาปราศจากเชื้อ ยาเม็ด ยาน้ำ ยาครีม
 • ควบคุมกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP

10-May-17

 

Applied
 • Coordinate with Production, R&D,HR,Purchasing
 • Manage and control performance of QC staffs
 • More than 2 years experience in quality Assurance

10-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ด้านเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ตรงทางด้านเภสัชศาสตร์อย่างน้อย 10 ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีใจรักการบริการ

02-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.