• การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Pharmacy according to Thai Law.
 • Holding valid Pharmacist Professional Certificate.
 • Fluent in English.

28-Oct-16

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • ให้คำปรึกษารวมถึงจ่ายยา และเวชภัณฑ์
 • ผลักดันยอดขายสินค้าตามที่บริษัทกำหนด

28-Oct-16

 

Applied
 • ให้คำปรึกษารวมถึงจ่ายยา และเวชภัณฑ์ อาหารเสริม
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • ผลักดันยอดขายสินค้าตามที่บริษัทกำหนด

28-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Age 25-28 years old. Thai resident.
 • Mature, reliable, able to work under pressure.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in Pharmacy or IE engineer.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Fluent in spoken and written English.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ในการ จัด/จ่าย/ตรวจสอบ/แนะนำ ยา

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

27-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

26-Oct-16

 

Applied
 • สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกประกันคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดูแลเอกสารด้านงานทะเบียน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mths., Insurance, Loan, Uniform, etc.
 • Service Medical facilities' functions
 • At least 1 yr. exp. in Hospital, Pharmacy or Drug

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

25-Oct-16

 

Applied
 • Hold a valid pharmacy license
 • Be able to work in shift pattern
 • Experienced in pharmaceutical or relevant field

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • B.Sc. in Pharmacy
 • Age 40-50 years old
 • 7-10 years experience in Pharmaceutical industry

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานผลิตยา
 • ดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
 • บริหารงานในแผนกและพัฒนางานทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลของการอบรม
 • บริการให้ข้อมูลด้านยาสำหรับลูกค้าและทีมงานขาย

25-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

25-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Trading, FDA
 • COA, API (Active Pharmaceutical Ingredient)
 • 1 year contract

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor ' degree in Pharmacy.
 • experienced in a manufacturing operations.
 • Experienced R&D would be an advantage.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Pharmacist. Regulatory Affair
 • Pharmacy license, contract
 • Good in English skill

24-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 3-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชศาสตร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผิดชอบต่อหน้าที่และมีความตั้งใจในงานดี
 • เงินเดือน ตามตกลง

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master in Pharmacy.
 • 1 - 4 years of experience in Pharmaceutical
 • Holding a valid Pharmacist Professional

23-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 22-30 years old. Thai resident
 • Bachelor degree in Pharmacy
 • 1-2 years experience in Pharmaceutical/Healthcare

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.