• ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในโรงงานผลิตสินค้าอาหารแปรรูป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวช., ปวส.สาขา จบช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวช., ปวส.สาขา จบช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง-สมบูรณ์
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23-35 ปี
 • สามารถทำงาน ล่วงเวลาได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,การจัดการ
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ขยันและอดทน, มีความเป็นผู้นำ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย1ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
 • มีความคล่องตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Supplier firm order & forecast (MRP)
 • RM planning daily & weekly
 • 3-5 years experience in a Planning or supply chain

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ
 • แก้ไขแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCad
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

18-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

18-Oct-16

 

Applied
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง

18-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัท
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Microsoft Excel

18-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

18-Oct-16

 

Applied
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง

18-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัท
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Microsoft Excel

18-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, 25 -35 years old.
 • Bachelor Degree or higher in Law , MBA , HRM
 • 3-5 years of experience in a Human Resource

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.