• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
 • บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆลงในงบการเงิน P&L Statement
 • มีส่วนรววมในการจัดทำงบประมาณประจำปี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการประเมินผลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree in relevant creative
 • 2+ years of Performance Marketing experience
 • Exposure to Affiliate Marketing

23-Feb-17

 

Applied
 • Need an ambitious Internet Marketing Professional
 • Increase the conversion rate of our ecommerce site
 • Must be a native UK or USA citizen

22-Feb-17

 

Applied
 • 5+ years in managing conversion-focused online adv
 • Strong creative & management skills
 • Excellent analytical skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To translate & cascade corporate strategy
 • To ensure strategy execution via effective
 • To develop, manage, and implement corporate

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Propose strategy to set channel KPI sales
 • Degree or higher in Business admin, Finance
 • Channel management background is advantage.

20-Feb-17

 

Applied
 • Build new campaigns, monitor and optimize existing
 • Plan/implement/analyze/optimize digital marketing
 • Good knowledge of Digital Marketing Principals

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.