• วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีประสบการณ์ในสายงาน หรือ ระดับหัวหน้างาน
  • รักและอยากเติบโตในสายงาน HR

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.