• จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • งานในฝ่ายบุคคล/ธุรการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของฝ่าย HR

27-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน ส่งภาษี ประกันสังคม ปันผล โบนัส
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านทำเงินเดือนโดยตรง อย่างน้อย 5 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • Payroll Office
 • Work at Suwannabhumi
 • Airline Catering Service

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Processing the payroll
 • Calculate and record OT
 • Issue invoice of payroll service to client

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้าน Ms Excel

26-Apr-17

 

Applied
 • C&B
 • Payroll
 • เงินเดือน

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน
 • จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง ภงด.1 ประกันสังคม
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านเงินเดือน โดยครงมาทั้งระบบ

26-Apr-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

25-Apr-17

 

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

25-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Payroll Outsourcing Services
 • Payroll Administration
 • Effective operation

17-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree Social Science, Political Science
 • 3-5 years experience working in payroll and tax
 • Based in Sathorn

04-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.