• งานด้านเงินเดือน
 • ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance)
 • บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

26-May-17

 

Applied
 • 3 years’ directly experience in payrol
 • Able to speaking and writing in English
 • 5 day working

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experiences in Payroll, welfare,
 • Chinese language will be advantage
 • Male or Female, age 25-35 years old

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Statistics, Accounting
 • 1-2 years experiences in HRM and payroll process
 • New graduated are also welcome

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in any field
 • 2-3 years exp in General HR duties
 • Good command of English

26-May-17

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • 2-5 years experiences in HR-Payroll.
 • Analytical skills
 • Excellent communication

26-May-17

 

Applied
 • Recruitment, Payroll calculation
 • ISO documents
 • HRM, HRD and Job evaluation

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Female age 25-35 years old
 • Computer literate – good in MS Office

25-May-17

 

Applied
 • งานในฝ่ายบุคคล/ธุรการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของฝ่าย HR

25-May-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน ส่งภาษี ประกันสังคม ปันผล โบนัส
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านทำเงินเดือนโดยตรง อย่างน้อย 5 ปี

25-May-17

 

Applied
 • Payroll Office
 • Work at Suwannabhumi
 • Airline Catering Service

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

22-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน
 • จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง ภงด.1 ประกันสังคม
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.