• เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช - ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านสินค้าไอทีระดับดี

20 mins ago

 

Applied
 • Experience of inventory management
 • Knowledge of Word, Excel and SAP program
 • High vocation certificate or Bachelor Degree

3 hours ago

 

Applied
 • Warehouse Manager
 • Logistics Management
 • Supply Chain Management

9 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • prawet, senior, account
 • prawet, senior, account
 • Prawet, senior, account

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High commission
 • Good command in English is a plus
 • At least 1 year experience as Administration

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Management, Sales, Product / Brand Manager
 • No work experience needed
 • Chance of Promotion

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 30 ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • ระดับการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • กรณีมีทักษะ/ ประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 25 – 40 years old
 • Undergraduate or higher in business
 • At least 3 years experiences in marketing field

9 hours ago

 

Applied
 • Male or Female
 • Age between 24-40 years old
 • Thai Nationality

9 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age between 25 – 40 years old
 • Undergraduate or higher in business administration
 • At least 2 years experiences in business field

9 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years exp. in Recruitment, Sales, HR field.
 • Exp. from recruitment agency or service industry.
 • Good English skills and able to work in Pattaya.

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Sales Representative Properties Business
 • Service mind
 • Pattaya

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years experince Real Estate
 • HIgh commission
 • Internatinal working enviriontment

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 3 years experiences in Pet
 • Good knowledge of pet food industry

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี

9 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years for direct sale experience
 • BA/BS degree or equivalent
 • Proven account management experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Vocational Certificate in Culinary Skill
 • 5 years experience as a chef
 • Strong leadership skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

9 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

9 hours ago

 

Applied
 • เป็นคนกระตือรือร้น อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

9 hours ago

 

Applied
 • บัญชี/การเงิน
 • ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน เรียกเก็บ และการบริหารหนี้
 • จัดทำเช็ค รายงานกำกับ นำส่งภาษีอากร กระทบยอด

9 hours ago

 

Applied
 • University graduated in related field
 • 3-5 years of experience
 • Property loss assessment skill

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female. Age 25-40 years old. Thai nationality
 • Good communication in English
 • General Marketing and experience

18 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22-30 ปี
 • สรรหาว่าจ้าง
 • ปวส. - ป.ตรี

18 hours ago

 

Applied
 • To ensure the Claims registration & Payment
 • Negotiate and coordinate with all parties related
 • Minimum of 3-5 years of experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineer background
 • Risk Survey experience in insurance field
 • Good writing and reading in English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide underwriting services for non motor
 • University Graduate in insurance or related fields
 • 3-5 years of experience in insurance fields

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Accounting
 • ฺBasic English language skills
 • Located at Pattaya City, Jomtien area.

24-Jul-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1 – 2 years experience in retail store management
 • Interested in Fashion and eager to learn

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor and Master of Laws
 • 8 years exp. in local and international law firms
 • Native Thai speaker and proficient in English

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

24-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience of marketing task
 • Understanding of digital marketing concepts
 • Prefer experience in Attraction Business

24-Jul-17

 

Applied
 • degree or higher in Accounting / Finance
 • 8 years’ experience in Finance and Accounting
 • Experience in credit control and collection

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ในเรื่อง Billing & Collection 5 ปี
 • ให้วงเงินเครดิตลูกค้าผ่านระบบ ตรวจสอบเครดิตลูกค้า

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนโรงงานประมาณ 3 ปี
 • มีความสามารถใน Excel, Microsoft office

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Management, Sales, Product / Brand Manager
 • No work experience needed
 • Chance of Promotion

24-Jul-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารควบคุมโครงการอย่างน้อย 5 ปี
 • ให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องเช่า/หรือซื้อบ้านในโครงการ
 • Marketing and property management experiences

24-Jul-17

 

Applied
 • Assistant to HSEQ Manager
 • HSEQ Compliance Monitoring
 • Minimize/Control Risks and Promote Safety at Work

24-Jul-17

 

Applied
 • Leading Roles in HSEQ of Cape East (Thailand)
 • Align Understanding of HSEQ Policies & Standards
 • Ensure the clients and company compliiances.

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการตามนโยบายบริษัทกำหนด
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร, การเจรจาต่อรองได้ดี

24-Jul-17

 

Applied
 • Conduct orientation, home search, school search
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • 1-3 year working experience

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for purchasing activity as manager
 • Male/Female, 32~40 years old
 • At least 10 years of experience in purchasing

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.