• รักความก้าวหน้า ตำแหน่งงานนี้สามารถต่อยอด
 • เพื่อเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตต่อไป
 • มาเรียนรู้กับเรา

43 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2-5 years experience in purchasing or trading
 • Bachelor Degree or higher, preferred in Marketing
 • Male/Female age between 21-30 years

44 mins ago

 

Applied
 • Sourcing overseas suppliers for direct materials
 • Controlling cost reduction and related activities
 • Auditing or reviewing the approved vendor’s

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

45 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจduty free พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female, Age not over 27 years old
 • 1 yr+ as Chinese Purchasing/ New grad is welcome!
 • Good in English or Chinese Language (TOEIC/ HSK)

20-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in purchasing field in manufacturing
 • Good command in spoken and written English
 • Knowledge of Oracle R12, and Free zone

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • สั่งซื้อสินค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
 • ติดต่อผู้ขายแต่ละราย เกี่ยวกับราคา คุณภาพและสินค้า

20-Jul-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in jewelry or relate fields.
 • 5 years in oversea purchasing of Jewelry.
 • Oversea Purchasing of Jewelry

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักการบริการ

19-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree or higher in related fields.
 • Having 2 - 5 years working experience

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี

18-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 23-35ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยเฉพาะการเขียน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้อยู่ในเกณฑ์ดี

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • ติดต่องานจัดซื้อและจัดจ้างกับลูกค้าและผู้ค้า
 • ประสานงานด้านการจัดซื้อ
 • ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

18-Jul-17

 

Applied
 • Oversea Purchasing Officer (Wang Noi, Ayutthaya)
 • Purchasing raw materials / Monitoring Oversea
 • 2 years experiences in purchasing , import

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Experience of the premiums and gifts company
 • Follow the process of production

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความตรงต่อเวลาทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

17-Jul-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้้อต่างประเทศ
 • ประสบการณ์จัดซ์้อ 3 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

16-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี

16-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

15-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

15-Jul-17

 

Applied
 • 2 years working experience
 • Good in English conversation and writing
 • Salary 15,000 and above, Mon-Sat.

14-Jul-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ

14-Jul-17

 

Applied
 • จัดตารางนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้องลูกค้าภายใน ภายนอก
 • สรุป และรายงาน ข้อมูลรายสัปดาห์/เดือน/ปีได้ถูกต้อง
 • สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้

13-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.