• จบการศึกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือ ปวส.
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Experience in Power Plant.
  • Good command in English and Computer literacy.
  • Sharp analytical and problem-solving skills.

19-Jan-17

 

Applied
  • Engineering Degree background
  • Be patient, can work under pressure
  • Good attitude towards assigned works

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.