• ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการการทำความสะอาด และบริหารคนงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐานการทำงาน

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล ประสานงาน ตรวจสอบ
 • ติดตามงานในส่วนปฏิบัติการขนส่งให้ได้ตามเป้าหมาย
 • สามารถทำงานสำเร็จตามกรอบเวลาและทรัพยากรที่กำหนด

19 hours ago

 

Applied
 • Industrial Engineering background is advantage
 • Knowledge in Courier/Express Delivery
 • Fluent in English

19 hours ago

 

Applied
 • Works comply with collection policy and procedure
 • Provide dialer performance forecast to achieve
 • set up run Dialer to get more Collection effciency

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in tourism
 • Good command on English and French
 • 3-5 years’ experience in operations management

23-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Age will be between 28 and 35 years old
 • Degree in Logistics, Supply Chain and Warehouse

23-May-17

 

Applied
 • Risk and Business Continuity Management
 • review & update BIA, RA & BCP, recovery strategy
 • achieve ISO standard

23-May-17

 

Applied
 • Experience in IT Support function
 • Experience in supervisory role
 • Knowledge of SharePoint, 365, others OS

20-May-17

 

Applied
 • 2 years experiences in Warehouse, Leader or Sup
 • Experience in "Inventory" is a must
 • Seeks and evaluates process improvement

19-May-17

 

Applied
 • เครื่องทำความเย็น
 • ช่างซ่อม
 • ติดตั้ง

19-May-17

 

Applied
 • Beauty and Healthcare
 • Store Management
 • cosmetics

19-May-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านจัดซื้อพิจารณาเป็นพิเศษ

19-May-17

 

Applied
 • Male/ Female, Thai Nationality age not over 40
 • Degree or higher in related fields
 • 5 years working experience in retail business

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of working experience in production
 • To monitor and control daily operation
 • Experience in leader role

17-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและแก้ไขปัญหา กำกับดูแลทีมช่าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

17-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

17-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in International Business,Logistic
 • 2 years experiences in Logistics or Supply Chain
 • Team Management

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.