• เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี Logistic
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Female age 22-25 years old
 • Bachelor's degree in any field
 • Good command in Japanese & English

8 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2 times/years
 • Provident fund
 • Life insurance

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and Manage shipment for export product
 • At least 3 years experiences.
 • Fluent in English communication

24-Feb-17

 

Applied
 • Age 22 – 26 years
 • Strong customer service and communication skills
 • Accuracy of all paperwork produced

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือวุฒิเทียบเท่า
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมนุษยสัมพันธ์ดี

23-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female Age 22 up
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Good command of written and spoken English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in a supply chain operator ranking
 • opportunity to contribute and develop design skill
 • opportunity to coordinate with colleagues

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Export, Logistics
 • Good command of both written and spoken English
 • Willing to work in a dynamic environment

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.