• เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือวุฒิเทียบเท่า
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมนุษยสัมพันธ์ดี

14 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 28-40
 • Bachelor's Degree in Logistics
 • 3- 5 years working experience as Logistics

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 25 - 35 years old, 15K-25K + Bonus
 • Import-Export and Logistic, Trading, Sea shipment
 • Rama 4 road, Klongtoey, Ekkamai, Promphong

14 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years Experience in Shipping Industry
 • Age not over 27 years
 • New graduates are also welcome

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance & Accounting,Business Management
 • Male or Female - Thai Nationality
 • Recheck copy of vehicle tax invoice

20-Jan-17

 

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 5 years experience
 • English, TOEIC 600

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 20-35 years
 • At least 1 year experience in the freight forwardi
 • Good personality with excellent communication

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in BBA, IT, MIS
 • 1-3 y of exp , fresh grad also welcome
 • Fair to good command of english

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี Logistic
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • Female Age 24-35 years old, Bachelor's Degree
 • Forwarding business, Sea/Air booking, B/L Issuance
 • Good command in reading and writing English

18-Jan-17

 

Applied
 • Female, age 25 - 35 years old, 15K-25K + Bonus
 • Import-Export and Logistic, Trading, Sea shipment
 • Rama 4 road, Klongtoey, Ekkamai, Promphong

18-Jan-17

 

Applied
 • Male, age 26-30 years old
 • Bachelor’s degree in Logistics or related filed
 • 1-2 years of working experience.

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 26-30 years old
 • Bachelor’s degree in Logistics or related filed
 • 1-2 years of working experience

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.