• ปริญญาตรี ด้านบริหาร/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูลการขายหรือที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนควบคุม และแก้ไขปัญหาการขายสินค้า

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English
 • CTW Office
 • Self driven

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
 • มีความกระตือรือร้น , ใจรักในการบริการ
 • ดูแลแก้ไขปัญหาด้าน Network และระบบอื่นๆ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • male/female, 23 years old or up
 • Preferred ability to speak Chinese
 • 1-2 year of experience in Logistics

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • To take care for the agreement process
 • 3 years for taking care of Machine registration

23-Feb-17

 

Applied
 • 15 years’ exp in high rise building is a plus
 • 2,000 million baht up is a plus
 • Report direct to CEO / President

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Business
 • 3 years of work experience in sales coordinator
 • Order arrangement and coordinate with suppliers

23-Feb-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Can work for extra hours and on Shift duty
 • Excellent command of Microsoft Office applications

23-Feb-17

 

Applied
 • Collect and submit all customer's ATS
 • Ensure settlement operations are smooth
 • Follow up pending & failed settlement transaction

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Handling daily Trade confirmation for clients
 • Responsible for trade settlement with client
 • Follow up pending & failed settlement transaction

23-Feb-17

 

Applied
 • ทำงานเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หมายเหตุ -มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงา่นประจำ

22-Feb-17

 

Applied
 • ทำงานเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หมายเหตุ -มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงา่นประจำ

22-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Bank Operations Treasury Product
 • Response operation function process Treasury
 • Ensure that the document which related

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Arranging job schedule for guides and vehicles
 • Preparing tour documents
 • Providing tour information to customers

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Degree in Business Administration, Operation,
 • Fluent in English, both written & spoken

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขามีประสบการณ์การทำงาน
 • จัดหาและติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่าง ๆ
 • ทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

21-Feb-17

 

Applied
 • Risk and Control
 • Business Recovery Coordinator
 • Business Continuity

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 2ปี
 • เป็น RN จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree in logistic, business management
 • Proficient in computer literacy
 • Possess analytical & systematic thinking

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการ์งานด้านประกันภัย Motor และ Non Motor
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Dymamics AX ได้
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้าน IT,Computer
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ Trend ของตลาดโลก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience managing bank guarantees LC, TR, PN etc
 • Thai-based company with operations in 80 countries
 • Int. work environment with 15 regional offices

20-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Master’s in Business Administration,
 • 3 years of working experience in Business Continui
 • Experience in banking or financial institution

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Operation Officer
 • Leasing
 • Finance

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.