• ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดการระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และระบบเครือข่าย
 • ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายใน Data Center

2 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher, preferably in Computer Science
 • 2+ years overall business intelligence development
 • Excellent technical skills and advanced SQL

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Telecom Engineering.
 • Able to tackle issues and problems in logical step
 • Understanding or training in RF planning

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
 • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Tele
 • 0-2 years working experience in Tele
 • Good command in English

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 yrs exp in IT Service Application/Service Desk
 • Good in English Communication
 • Able to work in shift

20-Jun-17

 

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.