• ปริญญาตรี ด้านบริหาร/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูลการขายหรือที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนควบคุม และแก้ไขปัญหาการขายสินค้า

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English
 • CTW Office
 • Self driven

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in com-science, IT or related
 • Knowledge in windows, unix, z/OS, OS/400 or tandem
 • New graduates are welcome!

20-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้าน IT,Computer
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ Trend ของตลาดโลก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Finance or Accounting
 • 3 years of experience in Management Position
 • experience in managing AR or over 100 customers

08-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.