• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ
 • 25 ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญการใช้ Social Media มีประสบการณ์ขาย online

20 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • Male/Female Age 23-28 Year.
 • Bachelor degree or Master Degree
 • Experience in Search Engine Marketing

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 2 ปี
 • อัพเดทเว็บไซด์ และ โพส FB
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ SEO, SEM , Social Network

20-Jan-17

 

Applied
 • บริหาร ดูแล การตลาดออนไลน์ Social Media ทั้งหมด
 • สามารถใช้โปรแกรม Graphic design ได้ ถ่ายรูปสวย
 • สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆได้ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3+ years’ experience
 • Strong knowledge of paid search
 • A self-driven, goal oriented attitude

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและประสานงานค่าใช้จ่ายแคมเปญออนไลน์
 • ประสานงานทั่วไประหว่างทีมออนไลน์แคมเปญและโซเชียล
 • Accounting skill based Well-organized

20-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 1 year of graphic design
 • knowledge in Photoshop & Adobe Illustrator.
 • create communication/marketing materials

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing

20-Jan-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Male/ Female, Age between 30 - 35 yrs old
 • 5 years+ exp in Online Marketing/ Social Media
 • Excellent command of English

20-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Developing and executing 360 degree marketing
 • Performing bidding procedures
 • Executing catalogue production for white and brown

20-Jan-17

 

Applied

Online Marketing

Hitech Link Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • ดูแลภาพรวมเว็บไซต์ และวางแผนตกแต่งเว็บไซต์
 • ดูแลการอัพเดตข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์
 • สามารถคิด content Marketing เพื่อจัดทำ Banner

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age not over 35 years old
 • Good skills in Dream Weaver, Flash
 • Experiences in creative/graphic design

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Marketing
 • การตลาด

19-Jan-17

 

Applied
 • Managing yearly, quarterly and monthly sales
 • Developing, managing and assisting the sales
 • Acting as an online marketing consultant

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Improving and implementing B2B marketing strategy
 • Creating and executing cross-channel PR campaigns
 • Developing and improving online presence

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for content marketing initiatives
 • Recruit, manage and collaborate with a team
 • Write virally interesting blog posts in Bahasa

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for content marketing initiatives
 • Recruit, manage and collaborate with a team
 • Write virally interesting blog posts in Thai

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแนวโน้มการตลาดออนไลน์
 • ตัดสินใจด้านการตลาดและเชิงปฏิบัติ
 • มีความชื่นชอบให้ธุรกิจออนไลน์

18-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อ Social เช่น Application
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้าน Internet
 • สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือ การตลาด
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • มีสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Salary 25,000-45,000
 • Taking on Enterprise Clients and Startup Projects
 • Fun and Open Working Environment

17-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด การขาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

17-Jan-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Identify short-term and long-term marketing issues
 • Implement marketing plans and recommend ways
 • Be heavily involved with new product launches

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in a Marketing or Communication
 • 2 years in Business Development or B2B Sales
 • Happy to conduct cold calling

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male Thai Nationality, Age 35-42 years old
 • Degree in marketing,Advertising&Public Relation
 • 8 yrs in Marketing,5yrs in MKT Plan&Strategy,brand

17-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด online 4 ปีขึ้นไป
 • ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing, SEO
 • วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของคู่แข่ง

16-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินงานตามแผน การตลาดออนไลน์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

16-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female age between 22 – 35 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing
 • Knowledge with E-commerce and E-Marketing

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถครีเอทีฟเนื้องาน พร้อมทั้งสามารถเขียนสคริป
 • เป็นคนรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ ชอบประสานงาน
 • รู้จักวางแผนและจัดการงานหลายด้านได้ทันกำหนด

16-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
 • ปริญญาตรี สาขา PR Advertising , Mass Comm
 • มีความรู้เป็นอย่างดีด้าน Social Network

16-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Google Adwards
 • สามารถวิเคราะห์และหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำงาน
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 24-28 Year.
 • Bachelor degree or Master Degree
 • Excellent communication skills

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาการตลาด , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสา

16-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

15-Jan-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.