• สามารถครีเอทีฟเนื้องาน พร้อมทั้งสามารถเขียนสคริป
 • เป็นคนรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ ชอบประสานงาน
 • รู้จักวางแผนและจัดการงานหลายด้านได้ทันกำหนด

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 24-28 Year.
 • Bachelor degree or Master Degree
 • Excellent communication skills

17 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 30 - 35 yrs old
 • 5 years+ exp in Online Marketing/ Social Media
 • Excellent command of English

13-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Developing and executing 360 degree marketing
 • Performing bidding procedures
 • Executing catalogue production for white and brown

13-Jan-17

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Marketing
 • การตลาด

12-Jan-17

 

Applied
 • Improving and implementing B2B marketing strategy
 • Creating and executing cross-channel PR campaigns
 • Developing and improving online presence

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Identify short-term and long-term marketing issues
 • Implement marketing plans and recommend ways
 • Be heavily involved with new product launches

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in a Marketing or Communication
 • 2 years in Business Development or B2B Sales
 • Happy to conduct cold calling

10-Jan-17

 

Applied
 • Male Thai Nationality, Age 35-42 years old
 • Degree in marketing,Advertising&Public Relation
 • 8 yrs in Marketing,5yrs in MKT Plan&Strategy,brand

10-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.