• ชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเอกสาร Import- export
 • ประสานงานกับ supplier, shipping, Bank, กรมศุล

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านงานเอกสารฝ่ายขายและประสานงานขาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดูดีพูดจาเพราะทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ซื่อสัตย์ละเอียดรอบคอบและใจเย็น

15 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความกระตือรือร้น, ปรับตัวได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีพื้นฐาน computer (Ms. Word, Excel)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคาเสนอลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารส่งออก
 • อัพเดทชิปเม้นส่งออกทั้งภายในบริษัทและลูกค้า

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any , age 25-30 years old
 • Written and spoken English and Chinese as well.
 • 1-2 years experience

15 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(สื่อสาร,การเขียนโต้ตอบเมล)
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel ได้ในระดับดี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การขาย
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Dreamweaver

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ25-30 ปี
 • คุณวุฒิ ปวส.-ป.ตรี
 • ประสานงานฝ่ายผลิต

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ25-35 ปี
 • คุณวุฒิ ปวส.-ป.ตรี
 • ประสานงานฝ่ายขาย

15 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการสื่อสาร และประสบการณ์การขาย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัทในประเทศ
 • ภาษาอังกฤษดีถึงดีมาก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age 21-28 years, Good English Skills
 • Min. Bachelor degree, food/international business
 • 0-2 years experiences, Good at Microsoft/emails

16-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์บริการ
 • ดูแลซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่องพิมพ์ 2ปี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงาน ,ติดตามรถขนส่ง
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีศิลปศาตร์/มนุษยศาสตร์
 • ประสบณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถเขียนจดหมายธุรกิจ

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน

16-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน
 • งานด้านประกันสังคม
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • Support sales Executive
 • 1 year experience in Sales-co in Manufacturing
 • Female Age less than 32 years old

16-Jan-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี / การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าสินค้า
 • ติดต่อชิปปิ้ง
 • ดูแลงานเอกสารฝ่ายต่างประเทศ

16-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับนักศึกษาจบใหม่แต่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สัญชาติไทย
 • สามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้ในระดับดี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • จบ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้เรื่องรถยนต์ในระดับเบื้องต้น

16-Jan-17

 

Applied
 • ประสานงานและจัดซื้อสินค้าจากประเทศจีน ไต้หวัน
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
 • ชอบงานที่ได้พูดคุยเป็นภาษาจีนทุกวัน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years expereince in HR generalist
 • Pay for Performance

14-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • งานจัดส่งระหว่างประเทศ
 • งานจัดซื้อ

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 16949:2009
 • ISO 9001:2208 อย่างน้อย 2-3 ปี

13-Jan-17

 

Applied
 • GOOD ENGLISH SKILL
 • LOGISTICS EXPERIENCES
 • MANUFACTURER AND INDUSTRIAL RELATED EXPERIENCES

13-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Management
 • Resourceful and self-motivated.
 • Contract overseas customers by email

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age not over 30 years, Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Experience in Sales Coordinator

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male,Age 24-27 years old.
 • Bachelor degree in Marketing,Logistic,Manegement
 • Good command in English both spoken and written.

13-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • International coordinator
 • ติดต่อประสานงาน / งานแปลภาษาจีน
 • Translator / ล่าม

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการ เช่น เอกสาร , หาข้อมูลทั่วไป
 • ประสานงานงานเอกสาร , งานข้อมุล กับฝ่ายงานต่างๆ
 • คีย์ข้อมูล , รวบรวมข้อมูลประจำรายเดือน

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing
 • At least 10 years experienced in Marketing
 • Excellent Communication skills in Thai and English

13-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, age 25-32 years old.
 • Bachelor's Degree in any field.
 • 3 years experience in import and export

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย , อายุระหว่าง 23 ปี - 30 ปี
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

13-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

13-Jan-17

 

Applied
 • BA in any field but preferred in marketing field.
 • To gather Sony Store Sale
 • Excellence in English both writing and speaking

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป

12-Jan-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

12-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, และ SPSS ได้
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.