• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

19 hours ago

 

Applied
 • SBA, SBL, BSB, Application
 • Application support
 • Programmer

17-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถในการพิมพ์สัมผัส/การจัดรูปแบบเอกสาร
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี

17-Feb-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.