• เพศชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาการจัดการธุรกิจ
 • 3 - 7 ด้านการวิเคราะห์ระบบ, SAP ERP Implementation

18 hours ago

 

Applied
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ใช้ระบบบัญชี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Resolve customer service inquiry & issues promptly
 • Liaise with company’s clients in relation
 • able to handle general complaints

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.