• ดูแล และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล Data Center
 • ออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศ
 • วิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเบื้องต้น

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ IT Network
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word , Excel
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

10 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • More than 3 years experience in Networking
 • Strong network diagnostic & troubleshooting skills
 • Good command of English

16 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการ, sales executive
 • customer services, CRM, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • Inbound-Outbound Call Center, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 5 years experience
 • Experience in Financial or telecom is prefered

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Troubleshoot and resolve the customer network.
 • Implementation on Customer network.
 • Firewall / Switches / Routers

16 hours ago

 

Applied
 • Setup and configure Data/Voice Network
 • Knowledge of Cisco Data Network
 • 3 years of experience and above in related respons

16 hours ago

 

Applied
 • Male age 25 - 35
 • Bachelor’s Degree or higher in Network Engineering
 • At least 3 years’ experience in Computer Network

16 hours ago

 

Applied
 • Installation, Setup, Testing of Network
 • Knowledge in networking, preferably with Cisco.
 • Good command of read, listen and written English.

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in computer science or computer engineer
 • 4-5 years’ experience primarily
 • In depth technical experience of various brands

29-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Min. 3 yrs’ exp.
 • Strong English skills and computer literate

29-May-17

 

Applied
 • 1 -2 years' experience in Network engineer,
 • ที่ทำงานปากเกร็ด
 • ติดตั้งRouter & Switch Cisco

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Working experience in Network and Security
 • University degree in Computer or IT-related field
 • Good Knowledge in IT Network and Security Fields

29-May-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Network Engineer
 • Network
 • computer engineering

29-May-17

 

Applied
 • Minimum 2 year experience in Networking
 • Knowledge in Network Infrastructure
 • Networking Equipment and Configuration

29-May-17

 

Applied
 • Window Sever and Linux Sever
 • Microsoft Office – Work, Excel, PowerPoint
 • Switch, Router, and Firewall

29-May-17

 

Applied
 • 23-28 years old.
 • service mind, and good communication skill.
 • 0-3 years’ experience with Leased line

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • มีความร้ทางด้าน IP Network (Routing & Switching)
 • มีความสามารถในการ Configure อุปกรณ์ Router/Switch

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Design, implement, and capacity planning in ISP Ne
 • 5 years related experience as ISP, Network
 • Degree or higher of Computer Science

29-May-17

 

Applied
 • At least 1 years network engineering experience
 • CCNP or higher is an advantage
 • Deep understanding of networking protocols

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Telecommunicat
 • Working experience 0 – 3 years.
 • Able to work overtime and/or on weekend.

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคม
 • มีความรุ้เกี่ยวกับ Network Equipment เช่น Switch
 • มีความรู้เกี่ยวกับ System Administrator เช่น LINUX

29-May-17

 

Applied
 • Server / Network / Firewall
 • Mac system / OS / Windows / IT
 • IT Support / IT Service

29-May-17

 

Applied
 • At least 3 years working experience
 • Strong learning and good team work
 • Responsible for Core Network equipments

26-May-17

 

Applied
 • Hold Professional Network and System Certification
 • Degree in IT/ Computer Engineering
 • At least 6 years' experience of data network

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer
 • Network Consultant
 • Network Security

26-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Senior Network Engineer
 • ccnp
 • Project manager

26-May-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Network Engineer
 • LAN, WAN, and WLAN Implementation
 • Network System Integration

26-May-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • cisco routers/IOS and cisco switches
 • protocols and standards, including TCP/IP
 • Load Balance, Proxy NextGen Firewall, IDS/IPS

26-May-17

 

Applied
 • Able to design network , evaluation , POC
 • Able to troubleshooting related to network problem
 • 3-5 years experience in variety of network skills

26-May-17

 

Applied
 • MAP, SIP, Diameter protocol and 3GPP
 • core network CS or PS technologies
 • Received resume in English version only

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
 • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Network & Security Engineer
 • Switching / Routing (CISCO)
 • WAN Technology (OSPF, VPN, MPLS, IPLC,VLAN tagging

26-May-17

 

Applied
 • VoIP system, Cisco Unified Communications system
 • Cisco call manager, Cisco Telepresence and contact
 • CCNP Voice, CCNP R&S and Security certification.

26-May-17

 

Applied
 • senior network engineer
 • At least 7 years’ experience in related field.
 • Have skill in Presales. Network Infrastructure etc

26-May-17

 

Applied
 • Basic for Network Engineer
 • Project Management
 • มีความรู้ทักษะการควบคุมงานวิศวกรรม

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Service mind and customer satisfaction attitude
 • Exp. in implementing ERP would be highly advantage
 • Fluency in English is preferable

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related filed
 • More than 2 years experience
 • Can work under pressure

25-May-17

 

Applied
 • 5-10 yrs Exp on Data network and VoIP support
 • network capacity planning and security management
 • PC Platform OS, CISCO,Juniper, Checkpoint Firewall

25-May-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้าน Network

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • Design Network Solution and Troubleshooting WAN
 • 3 year experience in LAN/WAN networking

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • The candidate should be curious, proactive
 • 5 years' experience working in a similar role.
 • WAN Technology (OSPF, VPN, MPLS, IPLC, VLAN

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer
 • Good Basic in IP Network, OSI Layer.
 • Bachelor degree in Computer, Telecommunication Fie

25-May-17

 

Applied
 • 5 years with CISCO, OSPF, VPN, MPLS, IPLC, VLAN
 • Juniper, Checkpoint, Palo Alto, Qualys
 • Ability to speak and write in English

25-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Network design, installation.
 • Good Knowledge of LAN, WAN and computer & network.
 • Good command in writing and speaking English.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Network Engineer
 • Coordinate with subcontractor and customer.
 • Weekend mobile standby.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Package developed software to deploy to customer
 • Test software package
 • Maintenance software packages

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Salary, Exciting product
 • Office near Prakanong BTS
 • Thai and International colleagues

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge TCP/IP networking
 • Knowledge on DNS, DHCP, E-mail system
 • Strong service mind and team work skills

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.