• งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
  • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
  • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Design, install and configure internal & customer
  • Proactively manage and maintain server, network
  • Administer and support core Microsoft, Cisco

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.