• ชาย หรือ หญิง / อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • Experience for Exchange Server
 • Good command of English

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง
 • อายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ตั้งใจในการทำงาน

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Buyer/Purchasing
 • English Speaker
 • Import/Export process, Taxation and BOI knowledge

19-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • 1 year of experience as an IT Support
 • Experience with MacOS and Linux
 • Qualifications in Network Security or IT Support

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Compu Power ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พจารณาพิเศษ

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good communication in English
 • Bachelor Degree in Computer Engineer or related
 • Responsible for the interface of databases

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.