• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 38 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชีจากสภาวิชาชีพ

21-Oct-16

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย
 • รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนตารางการพบลูกค้า
 • เสนอขายสินค้า และบริการในเขตพื้นที่
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เภสัชศาสตร์
 • 25 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย , หญิง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Responsible for GL Accounting.
 • Have well knowledge of TFRS for PAEs / IFRS.
 • Strong knowledge in tax.

20-Oct-16

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ และโปรแกรม Express

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี และตรวจสอบให้ถูกต้อง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • จบ ปวช.ขึ้นไป
 • เพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษางานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบด้านการไฟฟ้า ปวช.ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานเอกสารทั้งหมด
 • งานธุรการ
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปวส

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ส่งเอกสาร
 • วางบิล
 • รับเช็ค

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ งานบริหารบุคคล 2-3 ปีขึ้นไป
 • ด้านงานสรรหา, ด้านงานยานยนต์ ( รู้เส้นทางกรุงเทพฯ)
 • มีความรู้ทางด้านสวัสดิการแรงงานและประกันสังคม

20-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา พอลิเมอร์ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • หาฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า
 • รายได้ดี 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
 • กรุงเทพ - ปริมณฑล (ออฟฟิศอยู่อ้อมน้อย ทางไปนครปฐม)

19-Oct-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,การตลาด
 • มีประสบการณ์การด้านการขายสินค้าบรรจุภัณฑ์
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง,โน้มน้าวใจ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Sciences, Food Technology.
 • Strong experience in running beverage factory.
 • Good command of English.

19-Oct-16

 

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถซ่อมบำรุง อุปกรณ์ และเครื่องจักร
 • เพศชาย จบวุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามงานที่กำหนด

19-Oct-16

 

Applied
 • สามารถใช้ โปรแกรม NX-11
 • เพศชาย จบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้ CAD CAM ได้

19-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล,
 • ดูรอบการวางบิล / เก็บเช็ค
 • ปวส. – ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ด้านการบัญชี

19-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพทั้งองค์กร
 • ประเมินผลและติดตามผลการทำงานของทุกแผนก
 • ควบคุม ประเมิน KPI

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย มีความชำนาญในพื้นที่ภาคกลาง
 • จบการศึกษา ม 6.ขึ้นไป , มีใบอนุญาติขับขี่
 • รักงานบริการ พูดจาสุภาพ มีความรับผิดชอบ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • TOEIC Score is up to 400 score
 • Understanding GMP/ HACCP and FSSC22000

18-Oct-16

 

Applied
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาหรือเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสูง

18-Oct-16

 

Applied
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

18-Oct-16

 

Applied
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเที่ยบเท่า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรง

18-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน HR & GA
 • ปฏิบัติงานที่โรงงาน จังหวัดนครปฐม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
 • Amazon eBay AliExpress Facebook Google Adwords
 • Online Shopping Social Media network Sale

18-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลในส่วนการผลิตเครื่องประดับโดยใช้เทคนิคการชุบ
 • ควบคุมและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ควบคุมการทำงานของช่างในไลน์การชุบ

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Lead Safety, Environment, Health, and Security
 • 8-10 years in Food & Beverage Industry
 • Location: Nakornpatom

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • บริการลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลสินค้า
 • ดูแลความสะอาดหน้าร้าน
 • มีบุคคลค้ำประกัน

17-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
 • แก้ปัญหาและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.