• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • วางแผนจัดงานที่เข้าทำบริการทั้งลูกค้า

7 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือบริการขึ้นรถยนต์
 • เบิกเคมี จากสโตร์ของสาขาตามใบเบิกงานที่หัวหน้าทีม
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง

8 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าทางบริษัท
 • สามารถทำงานเข้า-ออก เวลาห้างได้
 • ปวช - ปริญญาตรี

14 hours ago

 

Applied
 • •Minimum 10 years of experience in Human Resources
 • •Able to work at Nakorn Pathom.
 • •Able to work 6 days/week (Mon-Sat)

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female 30-40 years old
 • Bachelor degree or higher in human resources
 • : Understanding GMP/ HACCP and FSSC22000

23 hours ago

 

Applied
 • รับออเดอร์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • เปิดใบเสนอราคา
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช.

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี -ป.โท ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.-ป. ตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • ประสบการณ์ในสายงานเหมืองแร่ 5 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางได้ทั้งในและต่างประเทศ

23 hours ago

 

Applied
 • จบ ป.ตรี ขึ้นไป / เพศหญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • เน้นการ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ

23 hours ago

 

Applied

Event Specialist

Hitech Link Co., Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงาน 5 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป
 • ทนแรงกดดันได้ดี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านอิเล็คทรอนิคส์
 • ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

23 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนตารางการพบลูกค้า
 • เสนอขายสินค้า และบริการในเขตพื้นที่
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า20ปี
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐมได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • งานเอกสารทั้งหมด
 • งานธุรการ
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปวส

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ส่งเอกสาร
 • วางบิล
 • รับเช็ค

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • จบ ปวช.ขึ้นไป
 • เพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษางานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบด้านการไฟฟ้า ปวช.ขึ้นไป

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บริการลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลสินค้า
 • ดูแลความสะอาดหน้าร้าน
 • มีบุคคลค้ำประกัน

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิกดี
 • จำหน่าย/รับจองบัตรชมคอนเสิร์ต
 • จัดผังที่นั่งชมคอนเสิร์ต

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในด้านลงทุนสัมพันธ์โดยตรง 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นสื่อกลางในการติดต่อ และเผยแพร่ข่าวสาร

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านโครงการก่อสร้าง
 • ดูแลงานในส่วนของงานด้านวางแผนงานก่อสร้าง

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขา ปิโตรเคมี / พอล
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

03-Dec-16

 

Applied
 • Improvement process for trouble prevention
 • Complaint action and follow up
 • New products trial and control

02-Dec-16

 

Applied
 • Inventory management such as incoming system
 • Cargo loading
 • Stock checking and stock taking

02-Dec-16

 

Applied
 • Handle job both Human Resources and General Affair
 • Support award contest such as Safety
 • Support labor relations such as labor law

02-Dec-16

 

Applied
 • Production planning.
 • Raw material order and control stock
 • Raw material and production reports

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาก่อสร้าง
 • มีึความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพทั้งองค์กร
 • ประเมินผลและติดตามผลการทำงานของทุกแผนก
 • ควบคุม ประเมิน KPI

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • Experience in finance management
 • Working with governmental institutions

02-Dec-16

 

Applied
 • สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office / Auto CAD 3D ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • สามารถอ่านแบบและถอดแบบก่อสร้างได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล/บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

02-Dec-16

 

Applied
 • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI
 • อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

 

Applied
 • อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
 • อดทนต่อความกดดันในการทำงาน มีวินัย ซื่ิอสัตย์
 • มีใจรักในงานขาย

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.