R&D Supervisor

I Plus Q Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • วท.บ. เคมี, เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ทัศนคติดี, มีทักษะภาษาอังกฤษ

19 hours ago

 

Applied
 • มุ่งมั่นรักอาชีพขาย ขยันเปิดลูกค้าใหม่
 • ทนความกดดันเป็นเยี่ยม
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และรักษาระเบียบวินัย

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการขายและบริหารงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้

25-Mar-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสความก้าวหน้าสูง
 • มีประสบการณ์การขายหรือการตลาด
 • งานขาย งานการตลาด

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ทำงานใน แผนกบรรจุ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช.
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี

25-Mar-17

 

Applied
 • 1-3 years working experience in sales project
 • Salary 16K or above without commission
 • Working Mon-Fri 8.00-17.00

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

24-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP, AX,Oracle

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับฟังพูดได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รับใบตรวจนับสินค้าเพื่อนำมากรอกข้อมูล
 • สอบถามรายละเอียดการขนส่งสินค้าจากลูกค้า
 • บันทึกชื่อผู้รับ-ผู้ส่งเบอร์ ที่อยู่ให้ชัดเจน

24-Mar-17

 

Applied
 • การหาลูกค้าใหม่โดยเน้นการ เข้าพบลูกค้า
 • การขยายฐานการใช้บริการลูกค้าเก่า
 • การสร้าง และดูแลรักษาความพึงใจ ลูกค้างานเหมา

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสานงาน ติดตามการจ่ายค่าขนส่ง
 • ประสานงานเป็นที่ปรึกษาเรื่อง การจ่ายเงิน
 • ประสานงาน ตรวจสอบเอกสารการวางบิล PO

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี , มีทักษะการสื่อสารดี
 • ทำงาน6วัน/สัปดาห์ หมุนเวียนวันหยุด

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมดูแลพนักงานในโรงงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

24-Mar-17

 

Applied
 • ขายอาหารสัตว์น้ำ(อาหารกุ้ง อาหารปลา)ให้แก่ฟาร์ม
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • To Supervise Production process and implement
 • To Supervise in problems solving of production
 • To coordinate with Plant Manager in improving

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
 • างแผนและบริหารกระบวนการขนส่งสินค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม ERP

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • พนักงานในไลน์การผลิต
 • ปฏิบัติงาน ดูแล ควบคุม เครื่องจักร

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ผลิตสินค้าตามออเดอร์จากฝ่ายวางแผนการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี
 • ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 37 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

23-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหารรอบๆ กทม. และต่างจังหวัด
 • รับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่
 • ติดต่อประสานงานขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถเข้าตามสถานที่ติดตั้งกล้อง
 • ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีม

23-Mar-17

 

Applied
 • แพ็คกระดุมใส่กล่อง ชั่งน้ำหนัก ส่งออกต่างประเทศ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3/ ม.6/ ปวช./ปวส.

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์์ในงาน

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบครอบสูง

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน กิริยา มารยาทดี

23-Mar-17

 

Applied
 • ออกแบบและตกแต่งงานด้าน Graphic
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี
 • สร้างเว็บไซด์และออกแบบได้ เช่น Java, HTML

23-Mar-17

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไปสาขา สถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง
 • สามารถใช้ Auto cad, Photoshop, illustrator, และ 3D
 • เขียนแบบ ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์/ Shop Drawing/ Lay out

23-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ และให้คำแนะนำการใช้งาน
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการควบคุมภายใน

23-Mar-17

 

Applied
 • ติดตามหนี้/ประสานงานกับโฟร์แมนโครงการ
 • ตัดชำระหนี้ค่าสินค้า/ทำรายละเอียดการชำระหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารค่าคอมมิชชั่น/ประสานงานเอกสารหนังสือ

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าก่อสร้างประมาณ 2 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส-ปริญญาตรี

23-Mar-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม winspeed

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบ ปิดงบ นำเสนอผู้บริหาร
 • ทำงบประมาณการบัญชีได้

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.