• ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 3-5
 • ดำเนินงานเอกสารเพื่อการซื้อและส่งออกสินค้า
 • พูดภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท การตลาด , สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • ประเภท Property Development ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • อายุ 35 – 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี / โท การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

26-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงิน
 • ซื่อสัตย์สุจริต

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำและมีใจรักบริการ

26-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • ประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือบัญชี จะพิจารณาพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ

26-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 - 32 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 • มีความเป็นผู้นำ

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ออกแบบ ติดตั้ง หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหา

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้รอบตัวสามารถเรียนรู้งานได้หลายรูปแบบ

25-Oct-16

 

Applied
 • คัดเลือก และ สรรหาบุคคล เพื่อเข้าทำงานในบริษัท
 • ติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน และ ทำเอกสารสัญญาจ้างงาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานให้กับพนักงานได้

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานตอบโจทย์ลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

25-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วางแผนการทำงาน PM และควบคุมงาน PM
 • จัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถพูด ฟัง ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเขียนแบบก่อสร้าง, สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบงานวิศวกรรม

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานเสาเข็มหรืองานก่อสร้าง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานบุคคลธุรการ
 • สามารถใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุมและตารางนัดหมายต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี.
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.