• ชาย อายุ 24– 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

02-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Set-up Tooling ตามแผนผลิต
 • เพศชาย อายุ 20 -30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน CNC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

02-Dec-16

 

Applied
 • Preventive Maintenance Machine
 • Support for repair machine
 • Improvement machine

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Achieve the sale budget and estimation sales
 • Handle and coordinate with production
 • Contact with shipping agents & Carriers

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male 30 - 35 years.
 • Sales, Auto CAD, Solid work ,New Model
 • Excellent written, reading and spoken in English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงาน ตัั้งแต่ 2 ปีขึั้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย (คนพิการ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในชลบุรีได้
 • มีเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการเรียบร้อยแล้ว

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่
 • ทำงานเป็นทีม ลุยได้ทุกสถานการณ์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้า เก็บเงินสด เช็ค
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้า จดออเดอร์ตามร้านค้า เก็บเงินสด
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบต่อยอดขายในสายงานของตนเอง
 • เพิ่มยอดขายสินค้าและส่งเสริมการขาย
 • เสาะหาตลาดและร้านค้าใหม่ๆเข้าเพิ่มเติม

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าและเก็บเงินตามร้านค้าปลีก-ส่ง
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อขายสินค้าให้กับร้านค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ขับขี่รถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • มีทักษะในการขาย,มนุษย์สัมพันธ์ดี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ค่าคอมมิชั่น รวมประมาณ 5,000-10,000 บาท
 • มีประสบการณ์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อดทนต่อแรงกดดันรอบข้าง,รอบคอบ,มีไหวพริบ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อแรงกดดัน
 • ค่าคอมมิชั่น รวมประมาณ 5,000-6,000 บาท

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้า เก็บเงิน เก็บเช็ค
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2
 • ขยัน อดทนต่อแรงกดดันรอบข้าง ซื่อสัตย์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ค่าคอมมิชั่น รวมประมาณ 5,000-10,000 บาท
 • มีประสบการณ์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อดทนต่อแรงกดดันรอบข้าง,รอบคอบ,มีไหวพริบ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีึขึ้นไป
 • ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
 • รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินและมีความรู้ด้านภาษี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

02-Dec-16

 

Applied
 • Training Development
 • Performance Management System
 • Support HRD Manager

02-Dec-16

 

Applied
 • สามารถเดินทางและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปิดยอดขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

 

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
 • ทำงบการเงินประจำเดือน

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

02-Dec-16

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มีทักษะด้านการขาย

02-Dec-16

 

Applied
 • จัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และ รถยนต์ได้

02-Dec-16

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

02-Dec-16

 

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting or other
 • 15years experience in a senior regional management
 • Excellent in English communication skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Medical Ins., Language, etc
 • Recruitment Service Provider (Work @SAGASS)
 • Exp. in Sales or any

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อทั่วไป

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไปไม่เกิน 32 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC ENGINEER 2 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลงานห้องจัดเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • Age 25 years old up
 • Good command in English

01-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี ภาษี

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีควมขยันอดทน

01-Dec-16

 

Applied
 • IT Auditor
 • SAP
 • IT internal control

01-Dec-16

 

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Medical Ins., Language, etc
 • Japanese Recruitment Agency (Work @SAGASS)
 • At least 3 yrs.exp. in Sales

01-Dec-16

 

Applied
 • Have working experience and knowledge
 • Have good basic knowledge in Refrigeration
 • Can manage and control inside R&D team

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Have working experience and knowledge
 • Have good basic knowledge in Refrigeration
 • Can manage and control inside R&D team

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Have working experience and knowledge
 • Have good basic knowledge in Refrigeration
 • Can manage and control inside R&D team

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female only Age 38 up
 • Bachelor of Science, Bachelor of Biotech
 • Have to experience about QA management

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.