• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO ขยัน อดทน เรียนรู้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

1 hour ago

 

Applied
 • พนักงานทำความสะอาด
 • เพศหญิง / ชาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Mechanical
 • 3-5 years experience in Rubber manufacturing
 • at least 3-5 years in Management Level

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Company Intentive,Med Ins,Prvd F,Transp,Full Attd
 • Recruitment Agency (Work at SAGASS)
 • At least 1 yr. exp. in Sales or any related field

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Network Engineering
 • experience in IT infrastructure
 • Manage and plan for IT infrastructure

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing new possible area with land-lodge
 • Negotiating and closing business contract deal
 • Visiting all branch upcountry

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor‘s Degree in Computer , Statistic
 • 3 years’ experience in System analysis/Programming
 • Knowledge in DELPHI , Access, VB or other

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 23 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Payroll processing experiences 2 years at least.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 – 26 years old
 • degree in Engineering: Mechanical field only
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive industry

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Company Intentive,Med Ins,Prvd F,Transp,Full Attd
 • Recruitment Agency (Work at SAGASS)
 • At least 1 yr. exp. in Sales or any related field

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Chemical Engineering
 • Minimum 5 years in production field
 • At least 3 years’ experience at supervisor

26-Jul-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ชาย / หญิง อายุ 22 - 33 ปี
 • สามารถ สื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษ ได้ดี

26-Jul-17

 

Applied
 • Export Sale
 • Export
 • Senior

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย (อายุ 22-30 ปี)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวไฟฟ้า, อีเล็คทรอนิคส์ หรือคอ

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย ( อายุ 25-35 ปี )
 • การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีเทคนิคการผลิต
 • การจัดการผลิต หรือเกี่ยวข้องกับการผลิต

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย (อายุ 22-35 ปี) ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษา ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ติดตั้ง
 • มีประสบการณ์ เครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรม

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย(อายุ 20-35 ปี) ผ่านเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากาลัง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิง หรือ ชาย (อายุ 24-30 ปี) ชายผ่านเกณฑ์ทหาร
 • ปริญญาตรีหรือโท ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย (อายุ 20-35 ปี) ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีเทคนิคการผลิต
 • การบริหารการผลิต การจัดการผลิต

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย ( อายุ 25-35 ปี )
 • ปริญญาตรีทุกสาขา พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ขาย 1 ปีขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • 2-5 years experience in warehouse logistics field
 • Systematic and Neat in work
 • Receiving, storing and distribution of materials

26-Jul-17

 

Applied
 • Technical service within scope of supply
 • Diploma in Electrical/ Mechanical
 • 5+ years’ work experience as Service Technician

26-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, 21-30 years old
 • Degree in Marketing, Logistic, Administration
 • At least 3-5 years’ experience in Marketing

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Leadership / management experience
 • Strong leadership and able to work as team
 • BOS auditor training is preferred.

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales target and volume for international market
 • Maintain good relationships with customers
 • Execution of international exhibition

25-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28 years old
 • Bachelor Degree in Law, Political Science or relat
 • Experiences in ER or labor union will be an advant

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิค
 • วุฒิ ป.ตรีชึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกลโรงงาน

25-Jul-17

 

Applied
 • ลูกมือช่าง
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • ไม่กำหนดอายุ

25-Jul-17

 

Applied
 • Incentive Bonus,Med Ins,Prvd F,Transp,Full Attd,
 • Recruitment Agency (Work at SAGASS)
 • Exp. in Sales in Japanese Company over 5 yrs.

25-Jul-17

 

Applied
 • forecase
 • Planning
 • Demand Planner

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5
 • สาขาช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้า - ช่างอิเลคทรอนิคส์
 • มีเงินเดือนและสวัสดิการตั้งแต่เริ่มฝึก

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing Direct Material ,Project followup
 • Commodity buyer, Buyer, Purchasing
 • Japanese speaking

25-Jul-17

 

Applied
 • experience in Sales/Marketing in Automotive
 • experience in Rubber or Plastic manufacturing
 • Good command of spoken and written in English

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To analyze root cause of failure product
 • Support new QC Testing Room
 • Bachelor’s degree in Engineering

24-Jul-17

 

Applied
 • Design, Develop and maintain in-house software
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Knowledge about computer hardware and peripheral

24-Jul-17

 

Applied
 • Control market claim investigation with supplier
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in 7-10 years in design circuit

24-Jul-17

 

Applied
 • Control new PCB parts schedule for new model
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 1-3 years up experience in PCB Design

24-Jul-17

 

Applied
 • 1 year in the position of Quality Engineer.
 • BOS auditor training is preferred.
 • 3 years experience working in manufacturing

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • จดออเดอร์ตามร้านค้าต่างๆทางเขตที่รับผิดชอบ
 • ชาย - หญิง อายุ 20 - 35
 • ม.6 ขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • จดออเดอร์ตามร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 35
 • ม.6 ขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 35
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

24-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) 1
 • ปวช. - ปริญญาตรี

24-Jul-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • พิมพ์ดีดไทย อังกฤษ ได้คล่อง
 • ม.6 - ปวส.

24-Jul-17

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามร้านค้า
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ชาย อายุ 18 - 34

24-Jul-17

 

Applied
 • 1 year in the position of SQE
 • knowledgeable of GD&T tolerance system.
 • knowledgeable of IMDS material system.

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
 • จัด-ยกสินค้าในโกดัง

24-Jul-17

 

Applied
 • ขายสินค้า จดออเดอร์ตามร้านค้าต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.