• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • รักงานบริการ มีบุคลิกภาพดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

23 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี
 • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • จัดการเกี่ยวข้องกับงานด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • เคยทำงานในธุรกิจปั้มเหล็กขึ้นรูป

23 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยจีน - จีนไทยให้กรรมการบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

23 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยจีน - จีนไทยให้กรรมการบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

23 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

23 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

23 hours ago

 

Applied
 • Female, age 20 -30 years old. Height > 165 cm
 • Bachelor’s degree in any filed
 • Good command of English, ability to speak other

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science.
 • 5- 7 years in employee relations and development.
 • Being ER consultant for all employees.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาก่อสร้าง/โยธา, สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบ สถ หรือ กว จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male (must be exemption in military )
 • Age between 38 – 45 years.
 • (TOEIC score should be 500 up).

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degrees or higher in Laws from recognized
 • Minimum 2 years experiences of legal counsel
 • Proficiency in corporate laws, property laws

23 hours ago

 

Applied
 • To audit food factory
 • Prepare RQA report
 • Analyze and identified issue

23-Oct-16

 

Applied
 • Brand Manager / Insight Manager (Restaurants )
 • Work with agencies (Advertising, Media and event )
 • Analyze consumer behavior & needs market potential

23-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือวัด

23-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Japanese interpreter.
 • Certificated Japanese Language Level N1 or N2.
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 24-25 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored Mechanica
 • Good knowledge about Market Claim

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ค่าคอมมิชั่น รวมประมาณ 5,000-10,000 บาท
 • มีประสบการณ์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อดทนต่อแรงกดดันรอบข้าง,รอบคอบ,มีไหวพริบ

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้า เก็บเงิน เก็บเช็ค
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2
 • ขยัน อดทนต่อแรงกดดันรอบข้าง ซื่อสัตย์

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อแรงกดดัน
 • ค่าคอมมิชั่น รวมประมาณ 5,000-6,000 บาท

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อขายสินค้าให้กับร้านค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ขับขี่รถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • มีทักษะในการขาย,มนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าและเก็บเงินตามร้านค้าปลีก-ส่ง
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบต่อยอดขายในสายงานของตนเอง
 • เพิ่มยอดขายสินค้าและส่งเสริมการขาย
 • เสาะหาตลาดและร้านค้าใหม่ๆเข้าเพิ่มเติม

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้า จดออเดอร์ตามร้านค้า เก็บเงินสด
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้า เก็บเงินสด เช็ค
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่
 • ทำงานเป็นทีม ลุยได้ทุกสถานการณ์

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย (คนพิการ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในชลบุรีได้
 • มีเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการเรียบร้อยแล้ว

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินและมีความรู้ด้านภาษี

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีึขึ้นไป
 • ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
 • รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Planning and development strategic of Marketing
 • Planning product and create new product
 • Analyzing the market situation and trends

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือกรณีศึกษาที่ต่างประเทศ
 • ผ่านการทดสอบได้ระดับ N2 ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาญี่ปุ่นได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 30-35 years
 • Bachelor’s degree or above
 • Minimum experience 2 years

21-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

21-Oct-16

 

Applied
 • Sale marketing & General management Activities.
 • Good command of English or Japanese preferable.
 • Have experience in sale or marketing 5 years up.

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Marketing
 • At least 10 years experience in marketing
 • Good at problem solving and intercommunication

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา คณะบัญชี ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลคนไข้ ให้ความช่วยเหลือ สื่อสารสนทนา

21-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี การตลาด,การจัดการทั่วไป,การจัดการโลจิสติกส์
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสารงาน

21-Oct-16

 

Applied
 • ค่าคอมมิชั่น รวมประมาณ 5,000-10,000 บาท
 • มีประสบการณ์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อดทนต่อแรงกดดันรอบข้าง,รอบคอบ,มีไหวพริบ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science
 • 5-7 years in employee relations & development
 • Being ER consultant for all employees

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปิดยอดขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านงานขาย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS16949, ISO 9001, ISO 14001

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.