• ปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in Android and iOS
 • Last 0-3 years’ experience in system development

22-May-17

 

Applied
 • mobile developer
 • android developer
 • ios developer

22-May-17

 

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • 24 - 35 years old
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

22-May-17

 

Applied
 • Experience in developing iOS or Android Apps
 • Bachelor degree in IT or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

19-May-17

 

Applied
 • Good knowledge of Object Oriented Programming
 • Exposure to AGILE development
 • Good English communication skills

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • iOS
 • Android

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Have experienced on mobile platforms iOS, Android
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have knowledge in Hybrid, Titanium, Phone Gap

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Java,Mobile Developer,iOS, Android,SDK,Programmer
 • Mobile Programmer,Eclipse,Java Programmer,UI/UX
 • Application Developer,Software Engineer,Technical

16-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Do you know the .Net stack really well?
 • Do you have good OO design principles?
 • Want to work with the best and grow your self?

08-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.