• เงินเดือน 25-40k ต่อรองได้ พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • อยากร่วมงานกับบริษัทฯไฟแรง เน้นทำงานเป็นทีม
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 500 ราย

3 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Engineering
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย OOP
 • มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนา Android app

3 hours ago

 

Applied
 • Excellent communication skills in English
 • Design and build iOS and Android applications
 • Be an independent thinker, you know what to do

14 hours ago

 

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female with age 25-35 years old
 • At least 1– 5 years working experience in Android
 • Skilled in Java Programming

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Comp Sci, Computer Engineer
 • 2+ years of overall iOS &/or Android development
 • Strong Objective-C skills and inside-and-out

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Portfolio is strongly encourage during interview
 • New graduate are also welcome !

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 yrs exp in Web & Mobile Application iOS/Android
 • HTML5, CSS3, JavaScript, Node JS, SQL and No SQ
 • MV/ cross-platform frameworks development, Java

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนา Mobile Application
 • พัฒนา Mobile Application บน iOS และ Android ได้
 • เขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming)

24-Oct-16

 

Applied
 • Experience with mobile development at least 1 year
 • Objective-C and/or Swift, or Java and the Android
 • JavaScript, HTML5, CSS, XML, JSON

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years of experience in related fields
 • Programming: Flashbuilder, AS3
 • Develop Mobile applications for internal

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Proven software development experience in PHP
 • Hands on experience on Codeigniter, Joomla
 • Knowledge of hybrid mobile app development

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.