• วางแผนการตลาดผ่าน Social Media
  • มีความรู้การตลาดทาง Social Media
  • ค้นหาช่องทางการตลาดทางออนไลน์

27-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • วางแผนการตลาดผ่าน Social Media
  • มีความรู้การตลาดทาง Social Media
  • ค้นหาช่องทางการตลาดทางออนไลน์

26-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Able to speak basic English language
  • supervise a small team of 8 to 10 staff
  • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.