• ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม
 • ประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม

18-Jan-17

 

Applied
 • ตั้งใจ เรียนรู้ อดทน
 • รักความก้าวหน้า
 • สนใจเรียนรู้สิ่่งใหม่ๆ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ารซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างซ่อมบำรุง

16-Jan-17

 

Applied
 • รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
 • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
 • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

13-Jan-17

 

Applied
 • Refrigeration engineering involves planning
 • Designing, installing, testing, commissioning
 • Plan and implement preventive plan for maintenance

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.